NPO heet nieuwe toetreders omroepbestel welkom

Omroep Zwart en Ongehoord Nederland worden vanaf 1 januari 2022 toegelaten tot het publieke omroepbestel als aspirant-omroep. Ze krijgen vanaf januari 2022 tot het einde van de volgende concessieperiode in 2026 de tijd om zich te bewijzen. Dat heeft demissionair mediaminister Slob afgelopen donderdag besloten.

Voorzitter Shula Rijxman van de NPO: “Ons bijzondere publieke omroepbestel is een ópen bestel. Dat wordt vandaag opnieuw onderstreept met het groene licht van de minister voor toetreding van twee nieuwe aspirant-omroepen, die we van harte welkom heten. We willen er voor iedereen zijn en we hopen dan ook dat Omroep Zwart en Ongehoord Nederland kwaliteitsprogramma’s gaan maken die vanaf januari 2022 iets toevoegen aan ons publieke media-aanbod voor alle Nederlanders. We feliciteren ook de andere omroepverenigingen met het krijgen van hun erkenning voor de komende concessieperiode.”

De omroepen Human, Powned en WNL zijn de aspirant-status inmiddels ontstegen en zijn nu door de minister als een volwaardige omroep erkend.

Rijxman: “Wel willen we benadrukken dat het van groot belang is dat het kabinet en de Tweede Kamer nu echt werk gaan maken van het opstellen van heldere en bruikbare beoordelingscriteria voor nieuwe en bestaande omroepen als het gaat om legitimering, stroming of toegevoegde waarde. We zijn blij dat minister Slob dat vandaag ook toezegt in zijn brief. Er zijn eigenlijk al jaren onvoldoende objectieve gronden vast te stellen om al dan niet een erkenning te verlenen. Het is goed om te zien dat de politiek onze zorgen serieus neemt, in het belang van het behoud van een doelmatige en kwalitatief sterke publieke omroep.”

NPO, Raad voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media hebben het ministerie van OCW hier al eerder op gewezen bij de adviezen van de erkenningsaanvragen in 2009 en 2014 en deden dat nu weer bij de adviezen dit jaar.

De NPO benadrukt tenslotte dat alle omroepen en dus ook de nieuwe toetreders zich hebben uitgesproken om zich binnen het bestel te conformeren aan de journalistieke codes die binnen de gehele publieke omroep door alle journalistieke redacties worden gerespecteerd.