Fijn Weekend-akkoord met commercial producenten

Een update van het Fijn Weekend-initiatief, dat zich inzet voor betere afspraken en tarieven voor werken in het weekend.

We zijn erg verheugd dat we een akkoord hebben kunnen afsluiten met een grote vertegenwoordiging van commercial producenten. Het nieuwe akkoord vervangt vanaf heden het oude herenakkoord uit 2012. Het akkoord is hier te downloaden. Ook is er een rekenmodule in Excel beschikbaar.

Participerende partijen
Het nieuwe akkoord, is tot stand gekomen in overleg met en ondertekend door: 25 FPS, Annoman, Artillerie, Bonkers, Cake Film, Chaos, Czar, DPPLR, Halal, Hazazah, Holy Fools, Mediamonks, Pink Rabbit, Revolver, Suikerdepôt, Super Easterfeather. We nodigen andere (commercial) producenten natuurlijk uit zich bij dit gezamenlijke initiatief aan te sluiten.

In de praktijk
Vanaf heden geldt voor elke klus die je aangaat met een van de participerende producenten dat automatisch de voorwaarden uit het nieuwe akkoord van toepassing zijn op de klus. Dat betekent dat je alleen nog maar over je individuele dagfee, en eventuele functie specifieke vergoedingen hoeft te onderhandelen en dat je er verder van uit kan gaan dat iedereen in principe onder dezelfde voorwaarden werkt. (Het staat eenieder ten alle tijden vrij om zich niet te committeren aan Fijn Weekend of dit akkoord en eigen afspraken overeen te komen)

Advies
Lees het akkoord goed door, bespreek het met je collega’s en bedenk dat dit het begin kan zijn van sector breed geaccepteerde voorwaarden. Zet bijvoorbeeld op je factuur en offertes dat je deze uitgangspunten hanteert en maak het bespreekbaar met al je opdrachtgevers. Wij adviseren iedereen dit akkoord bij alle (commercial) projecten toe te gaan passen, dus niet enkel bij de hierboven genoemde participerende commercial producenten. Het feit dat zoveel partijen dit akkoord al omarmd heeft, laat zien hoe relevant de inhoud is, en verantwoordt het toepassen ervan ook bij andere opdrachtgevers!

Achtergrond
Dat we op 1 mei aankondigden er niet uit te gaan komen en we onze energie en inzichten meer adviserend richting de gehele branche zijn gaan inzetten, heeft onverwacht veel losgemaakt. Ondanks dat de eerste groep commercial producenten het lang niet met al onze punten eens waren, waren ook zij teleurgesteld dat er geen nieuwe afspraken voor de sector tot stand waren gekomen.

Enkele weken geleden zijn we op hun initiatief opnieuw om de tafel gaan zitten. Er bleken toch meer onderdelen bespreekbaar te zijn geworden. Er heeft veel overleg plaatsgehad de laatste weken, met respect voor ieders standpunten en met oprechte intentie van beide partijen om nu wel tot een akkoord te komen en duidelijkheid te scheppen voor de hele sector.

Het akkoord
Zoals we al openden… we zijn erg tevreden met dit akkoord. Het doet recht aan erg veel punten door Fijn Weekend aangekaart na al jullie feedback via bijdragen aan de basisbegrippen en de enquête. Zo hebben we, omwille van veiligheid, overuren percentages vast kunnen leggen die te lange dagen verder moeten gaan ontmoedigen. (300% na het 16e uur). Er is nu een nachttarief (150%) afgesproken voor nachtwerk en reistijd tussen 22:00 en 06:00 en een uitslaapdag-regeling voor wanneer er sprake is van meerdere opeenvolgende nachten.

Turnaround en weekend turnaround zijn vastgelegd net als werk op een 6e en 7e aaneengesloten dag. Hierbij gelden de afspraken voor alle werkdagen ten behoeve van een productie. Dus niet uitsluitend voor set werk tijdens draaidagen.

Natuurlijk is het akkoord op onderdelen ook een compromis. Wij als FIJNweekend hadden bijvoorbeeld graag gezien dat ons voorstel voor het weekendtarief in zijn geheel zou worden opgenomen. De zaterdag met toeslag bleek echter een te hoge horde. We hebben wel een afspraak tot evaluatie van de zaterdagen na een jaar laten opnemen. We gaan dan evalueren hoe weekend werk op zaterdagen zich heeft ontwikkeld. (Hou je weekendwerk goed bij en hou ons op de hoogte aub – we overwegen een apart email adres of website waar je je aankomende weekendwerk heel simpel door kan geven; denk aan naam producent, draaidatum, productienaam en de reden van het weekendwerk)

We realiseren ons dat niet iedereen 100% tevreden gaat zijn. Dat is ook niet mogelijk! Wij zijn er echter van overtuigd dat dit akkoord recht doet aan de uitkomst van de enquête en de evaluatie van alle feedback die we per departement hebben ontvangen.

Drama/fictie
Wij zien dit nieuwe akkoord ook als een mooi uitgangspunt voor gesprekken met de drama producenten. We willen al langere tijd met hen in gesprek, dit is echter nog niet gebeurd. We hopen met deze uitgangspunten snel met hen om tafel te komen. Wellicht kunnen jullie in de tussentijd alvast dit akkoord als uitgangspunt gaan gebruiken tijdens onderhandelingen voor drama en fictie producties, waarbij je rekening kan houden dat we nu voor drama in een overgangsfase komen.

Tot zover, fijne zomer, en alvast weer een…