Europese filmorganisaties bundelen krachten in anti-racisme taskforce ARTEF

In de zomer van 2020 kwam een groep professionals uit de Europese filmindustrie bijeen voor het oprichten van ARTEF, de Anti-Racisme Taskforce Europese Film. Met meer dan dertig betrokken organisaties was de eerste stap een bewustwording-trainingsprogramma onder leiding van dr. Emilia Roig, trainer, auteur en oprichter van het Center for Intersectional Justice in Berlijn.  De workshopontmoetingen vonden online plaats tussen november 2020 en mei 2021 met gemiddeld veertig deelnemers per sessie uit heel Europa.

Met een brede en intersectionele benadering heeft ARTEF als belangrijkste doel het ontmantelen van racistische structuren en het bestrijden van alle vormen van racisme in de Europese filmindustrie. Het doel is een taskforce voor verandering te worden: door het bewustzijn te vergroten, door voorlichting en inzichten te bieden, door voorstellen te doen voor herziening van regelgeving, en door weerstand te bieden aan de industrie – vooral aan degenen die profiteren van geïnstitutionaliseerd racisme. 

ARTEF zal doorgaan met het organiseren van trainingsprogramma’s voor Europese filmprofessionals, die graag geïnstitutionaliseerd racisme willen aanpakken, bereid zijn om te helpen bij het ontmantelen van bestaande structuren en te bouwen aan nieuwe inclusieve structuren. Iedereen die in de Europese filmindustrie met racisme te maken heeft, of in het verleden erdoor getroffen is, wordt uitgenodigd om samen met ARTEF een zinvolle taskforce op te bouwen. Vooralsnog is er een basis gelegd voor toekomstige acties en worden alle Europese filminstellingen, inclusief de filmfestivals, filmopdrachtgevers, organisaties en filmcollectieven benaderd om lid te worden van ARTEF en zich in te zetten voor training, en hun bewustzijn om te zetten in daden.  

Filmmakers in elk Europees land worden uitgenodigd om hun instellingen, vakorganisaties, kortom iedereen met een beslissende stem in de filmindustrie, te benaderen om zich aan te sluiten bij ARTEF en hun werk te ondersteunen. Tevens om ideeën en suggesties aan te dragen.

Meer informatie over ARTEF is te vinden op hun site: artef.org. Om met elkaar van gedachte te wisselen zijn ze daarnaast bereikbaar via artef@artef.org.