Covid protocol

Vanaf 26 juni: Nieuwe versie COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector van kracht

In het kader van het landelijke openingsplan worden de verschillende coronamaatregelen stapsgewijs losgelaten of aangepast. Evenals in de periode hiervoor geldt dat werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties doorgang kunnen vinden, onder de voorwaarde dat alle betrokkenen zich strikt houden aan het COVID-19 Protocol voor de Audiovisuele Sector. Vanaf 26 juni gaat daarom een nieuwe versie (nummer 5.0) van het protocol in werking. Het nieuwe protocol is al online, de bijbehorende bijlages en Toolkit worden de komende dagen bijgewerkt.

Deze werkzaamheden gelden als reguliere bedrijfsactiviteiten, zowel wanneer deze plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op overige locaties. (Uitvoerend) producenten moeten extra kritisch zijn op de vraag voor wie het wel of niet noodzakelijk is om op de set of werklocatie aanwezig te zijn.

In aanvulling hierop wordt geadviseerd:
• Een projectplan op te stellen waarin is vastgelegd hoe per productie uitvoering wordt gegeven aan het protocol.
• Het aanstellen van een of meer personen – naast de Health & Safety Officer – die toezien op de naleving van het protocol.
• Het gebruik van bouwhekken of andere middelen zoals borden om een opname locatie duidelijk af te zetten en te markeren als werkplek om passanten op afstand te houden (naar analogie met een bouwplaats).

Bij opnamen op locatie dient men altijd de gemeente en/of Veiligheidsregio en (indien van toepassing) omwonenden vooraf te informeren om onduidelijkheid te voorkomen.

Publiek

• Het is sinds 5 juni 2021 opnieuw toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties, zowel op binnen- als buitenlocaties.
• Vanaf 26 juni vervalt de reserveringsplicht. Registratie en gezondheidscheck vooraf blijven verplicht. In openbare en overdekte ruimten moeten mondkapjes alleen gedragen worden indien er geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden.
• Op locaties met een vaste zitplaats en geen doorstroom (zoals bioscopen, theaters en opnamestudio’s) blijft de anderhalve meter-regel gelden en kan voortaan 100% van de capaciteit op anderhalve meter gebruikt worden. Dit geldt voor zowel binnen- als buitenlocaties. Er wordt geen verschil gemaakt tussen podium en de rest van de ruimte.
• Op locaties zonder vaste zitplaats geldt een maximale capaciteit van één bezoeker per 5m2, zodat ook daar anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Dit geldt voor zowel binnen- als buitenlocaties.
• Bij gebruik van het ‘coronatoegangsbewijs’ / Digitaal Corona Certificaat mag bij binnen- en buitenlocaties (geplaceerd en ongeplaceerd) 100% van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Bezoekers hoeven dan geen anderhalve meter afstand te houden. Als coronatoegangsbewijs kan het resultaat van ‘testen voor toegang’ gebruikt worden, evenals een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs. Deze drie mogelijkheden kunnen vanaf 1 juli getoond worden in de CoronaCheck-app.

Reizen
Controleer bij reizen naar en vanuit het buitenland altijd het actuele reisadvies en de actuele regelgeving op Nederlandwereldwijd.nl. De
situatie kan snel veranderen, bijvoorbeeld omdat het aantal besmettingen toeneemt of vanwege een nieuwe variant van het virus. Het reizen naar landen met de kleuren oranje of rood wordt ten zeerste ontraden.

• Het Europees Digitaal Corona Certificaat (DCC) maakt het mensen straks makkelijker om binnen de Europese Unie te reizen tijdens de
coronapandemie. Voor reizen binnen de EU zijn de volgende bewijzen geldig: een negatieve testuitslag; een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u bent hersteld van corona. Vanaf 1 juli 2021 is het DCC beschikbaar via de CoronaCheck-app.
• Ook personen die uit niet-EU-landen inreizen, zijn per 1 juli uitgezonderd van het EU-inreisverbod wanneer zij een vaccinatiebewijs kunnen tonen.
• Voor reizigers uit landen of gebieden met een hoog en zeer hoog risico geldt in ieder geval een testplicht en eventueel een quarantaineplicht bij aankomst in Nederland. Controleer op Nederlandwereldwijd.nl welke regelgeving van kracht is. Personen tot en met 11 jaar zijn uitgezonderd van de testplicht.
• Bij het testen kan voortaan de keuze gemaakt worden tussen een NAAT/PCR-test van max. 72 uur oud of een antigeen(snel)test van max. 48 uur oud bij aankomst.
• Voor de culturele en creatieve sector geldt een uitzondering op het inreisverbod voor personen van buiten de EU en een uitzondering op de
quarantaineplicht voor personen die van of naar Nederland reizen t.b.v. activiteiten van een Nederlandse culturele of creatieve instelling of
organisatie, die een meerjarige subsidie ontvangt van de Rijksoverheid of van de Rijkscultuurfondsen voor de periode 2017-2020 of 2021-2024. Ook subsidie voor audiovisuele producties wordt als meerjarig aangemerkt. Voor de uitzondering op het inreisverbod dient u in het bezit te zijn van een inreisverklaring. Voor de uitzondering op de quarantaineplicht dient u in het bezit te zijn van een quarantaineverklaring én een uitnodigingsbrief van de betreffende producent, omroep of instelling. Indien van toepassing kunt u ook gebruik maken van de uitzondering voor zakenreizigers.

Bron: NAPA