Nieuwe regels auteursrecht

Er zijn nieuwe regels over auteursrecht. Zij zijn een aanvulling op al bestaande Europese regels en maken de verschillen tussen de landen van de EU kleiner. Ook sluit het auteursrecht nu beter aan bij het groeiend digitaal gebruik van beschermd materiaal. Voor makers is er nieuwe regelgeving om makers een betere onderhandelingspositie te geven.

Transparantieplicht
Makers dragen hun rechten vaak over aan een andere partij of geven hun rechten in licentie. Het doel is dat de derde partij hun prestaties onder het publiek gaat exploiteren. In Nederland bestond daarover al regelgeving die de maker beschermt. Nieuw is de transparantieplicht. Deze houdt in dat dat een exploitant die contracten met een maker sluit informatie aan de maker moet geven over de exploitatie, zoals de vormen van exploitatie, de inkomsten en de te betalen vergoeding.

Voor platforms en distributeurs verander der ook het een en ander. Lees verder op het ondernemersplein van de KvK: Nieuwe regels auteursrecht internet