Historische CAO voor gelijke betaling freelancers bij De Nationale Opera en Ballet

Een eerlijke beloning voor freelancekoorzangers in de cao, geheel te danken aan de moed van de freelancers zelf, met wat hulp van een dreigende rechtszaak en een frisse nieuwe wind bij de opera.

Jarenlang werden de freelance koorleden bij NO&B structureel onderbetaald, totdat ze zich begonnen te verenigen. Twee jaar geleden schreven de freelancers onder aanvoering van het Platform voor Freelance Musici een gezamenlijk stuk waarbij ze de opera opriepen binnen vijf jaar tot gelijke betaling aan de vaste koorleden te komen. De opera toonde goede wil, maar kwam naar smaak van de Kunstenbond te langzaam en te vrijblijvend in beweging. De Kunstenbond heeft hierop de opera voor het gerecht gedaagd. Na anderhalf jaar onderhandelen heeft het niet tot een rechtszaak hoeven komen. Met de veranderingen in de wetgeving, een wisseling van het management bij de opera en de druk vanuit het recht, is het gelukt om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 te komen tot gelijke beloning van vast en freelance. 

Het feit dat freelancers in de cao zijn opgenomen, maakt deze revolutionair. De freelancers gaan nu pensioen opbouwen, krijgen doorbetaald bij ziekte en bij roosterwijzigingen, ze kunnen aanspraak maken op WW en het uurtarief gaat er flink op vooruit. Omgerekend naar hun oude ZZP-tarief is het totaalpakket een verbetering van ongeveer 250%.

De Kunstenbond, het PvFM en de moedige freelancers zijn bijzonder trots op het resultaat.

Bron: Kunstenbond/Creatieve Coalitie