Adviesaanvraag over grensoverschrijdend gedrag cultuursector

Demissionair minister Van Engelshoven (OCW) heeft de Raad voor Cultuur om advies gevraagd over grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector. Het advies moet zicht geven op wat er speelt en wat er mogelijk is op het terrein van voorkoming, signalering, stoppen en het tijdig bieden van passende hulp aan slachtoffers. De minister heeft de raad verzocht het advies begin maart 2022 uit te brengen. De raad zal hiertoe een commissie instellen. De samenstelling daarvan wordt zo snel als mogelijk en uiterlijk 1 september bekendgemaakt.

De maatschappelijke opgave is volgens de minister om alle vormen van grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, te signaleren, te stoppen en om tijdig passende hulp te bieden. De minister vraagt met name om inzicht te geven in hoe de sector haar verantwoordelijkheid goed kan vormgeven. Wat kan de sector anders kan doen en hoe kan het ministerie hierin ondersteunen, wil de minister weten.

Zij vraagt om in het advies specifiek aandacht te besteden aan de hele keten en daarbij te starten bij het kunstvakonderwijs. Daarnaast wil de minister onder meer weten hoe in de sector een veilig werkklimaat voor zzp’ers geschapen kan worden. Waar relevant wordt de raad gevraagd om bij het onderzoek te betrekken wat er in andere sectoren gebeurt, zoals de sport.

Bron: Raad voor Cultuur