Covid protocol

Nieuwe versie COVID-19 protocol voor de av-sector

Vanaf 5 juni gaat een nieuwe versie van het COVID-19 protocol voor de AV-sector in werking. Deze versie (4.0) sluit aan bij de actuele overheidsmaatregelen. Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties kunnen nog steeds voortgezet worden, onder de voorwaarde dat het protocol strikt wordt nageleefd.

De nieuwe versie van het protocol is ook te downloaden (in het Nederlands en Engels) via: https://producentenalliantie.nl/covid-19-protocol.html 

Verschillen versie 4.0 ten opzichte van versie 3.6
* Per 5 juni 2021 wordt de derde stap van het openingsplan van kracht. Dat betekent dat verschillende coronamaatregelen stapsgewijs worden losgelaten of aangepast. In de preambule van het protocol is de informatie onder het kopje ‘Actueel’ aangepast.

* Het is vanaf 5 juni opnieuw toegestaan om publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties, zowel op binnen- als buitenlocaties. In de preambule is opgenomen welke voorwaarden gelden en hoeveel bezoekers maximaal toegelaten kunnen worden.
– Reserveren, registratie en gezondheidscheck vooraf zijn verplicht. In binnenruimten moeten mondkapjes gedragen worden bij verplaatsingen, deze mogen af op de (vaste) zitplek. 

– Er mag maximaal 1 persoon per 10 m2 aanwezig zijn met een onderlinge afstand van 1,5 meter, met een maximum van 50 personen per ruimte.
– Voor grote ruimten met een capaciteit van 1000 personen of meer geldt een maximum van 250 bezoekers.
– De genoemde aantallen zijn inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief medewerkers.

* De informatie onder het kopje ‘Reizen’ is geactualiseerd. Dit heeft onder meer betrekking op de mogelijkheid om opnieuw naar veilige landen te kunnen reizen, de verplichting om bij het (terug)reizen naar Nederland een negatieve COVID-19-testuitslag te kunnen tonen en de quarantaineplicht voor reizigers uit landen die op de lijst van landen met een zeer hoog risico staan.
– Voor de culturele en creatieve sector geldt een uitzondering op de quarantaineplicht voor personen die van of naar Nederland reizen t.b.v. activiteiten van een Nederlandse culturele of creatieve instelling of organisatie, die een meerjarige subsidie ontvangt van de Rijksoverheid of van de Rijkscultuurfondsen voor de periode 2017-2020 of 2021-2024. Ook subsidie voor audiovisuele producties wordt als meerjarig aangemerkt. U dient wel altijd in het bezit te zijn van een quarantaineverklaring én een uitnodigingsbrief van de betreffende producent, omroep of instelling. Indien van toepassing kunt u ook gebruik maken van de uitzondering voor zakenreizigers.
=> Informatie over deze uitzondering vindt u HIER: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/uitzonderingen-op-de-quarantaineplicht
=> De quarantaineverklaring vindt u HIER: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/05/20/quarantaineverklaring

* De informatie onder het kopje ‘Preventief testen’ is uitgebreid.
– Voor personen die betrokken zijn bij high risk-situaties is een PCR-test verplicht
– Voor alle overige situaties (low + medium risk) is preventief testen optioneel; hierbij kan gebruik gemaakt worden van (antigeen)sneltests.
– Er is extra informatie opgenomen over het gebruik van sneltests of zelftests op de werkvloer, en de frequentie waarmee deze ingezet dienen te worden. Het resultaat van een preventieve test heeft een geldigheidsduur van maximaal 48 uur. Zo lang iemand geen klachten ontwikkelt en/of in nauw contact is geweest met een besmet persoon, is dagelijks testen niet nodig.

* In het protocol zijn verwijzingen opgenomen naar het landelijk test- en quarantainebeleid (richtlijnen 7, 8). 
* Ook zijn in het protocol enkele kleine aanpassingen doorgevoerd, met name om het belang van goede handhygiëne te benadrukken (richtlijnen 14, 30, 36, 37, 40, 44, 45).  

Bron: producentenverenigingen NAPA en NCP en de werkgroep onder leiding van Doreen Boonekamp.