Boekman rapport: ‘Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund’

De Boekman stichting heeft de gevolgen van de Corona-crisis voor de creatieve en culturele sector nauwgezet gevolgd en in kaart gebracht in een rapport. Dit rapport laat een helder beeld zien van het verlies aan werkgelegenheid bij vooral zzp-ers en andere flexwerkers, de verliezen bij niet gesubsidieerde instellingen, de overschotten bij gesubsidieerde instellingen en de verschillen in handelen in omgang met zzp-ers tussen grote en kleine instellingen. Het is een belangrijk rapport in de aanloop naar het Kamerdebat van 14 juni en gesprekken over de effecten van de steunmaatregelen in de sector en in welke mate deze bij de makers terecht zijn gekomen.

Het rapport vind je hier: ‘Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund

Op 14 juni organiseert de Boekman Stichting en het BNG Cultuurfonds een talkshow: “Cultuur in tijden van corona”, lees meer en meld je aan via de link.