NPO krijgt 8,1 van publiek voor publieke waarde programma’s

Het Nederlandse publiek vond in 2020 de publieke waarde van de televisieprogramma’s van de NPO gemiddeld ‘zeer hoog’. De gemiddelde publieke waarde-score was 8,1, zo blijkt uit onafhankelijk GfK-onderzoek naar de publieke waarde van de NPO-programmering. De uitkomsten staan vermeld in de gepubliceerde Terugblik 2020, het jaarlijkse document waarin de NPO verantwoording aflegt over de invulling van zijn publieke media-opdracht.

Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Het effect van de programma’s van de publieke omroep was ook in 2020 duidelijk te merken. Nieuws- en opinieprogramma’s leidden tot maar liefst 354 Kamervragen van politici. Schooltv zag het aantal gebruikers met 28% toenemen naar ruim 1 miljoen per schoolmaand. In totaal werd vorig jaar 86% van de Nederlanders (13+) wekelijks bereikt met onze radio-, televisie- en online-programmering.” 

Volgens de NPO-voorzitter was het een zeer bijzonder jaar voor iedereen, vooral als gevolg van de coronapandemie. “Een jaar vol verdriet en afscheid, maar ook een jaar waarin we als samenleving hebben geknokt om de omstandigheden de baas te blijven. Als NPO toonden we ons flexibel en deden we waartoe we op aarde zijn: ons publiek zo snel en accuraat mogelijk informeren, maar óók ontspanning bieden in moeilijke tijden.” 

Er werden in 2020 in totaal 107 nieuwe titels geprogrammeerd en 22 pilots gemaakt. Ook op andere gebieden was er oog voor vernieuwing. Afgelopen jaar werden 37 talenten begeleid door NPO Campus en werden er 34 innovatieprojecten bij omroepen toegekend en 26 binnen de NPO-organisatie.

Onafhankelijk en betrouwbaar
De NPO wil dat alle programma’s van de omroepen publieke waarde hebben. In het Concessiebeleidsplan 2016-2022- zijn daarbij de volgende waarden geformuleerd: Onafhankelijk, Betrouwbaar, Pluriform, Divers, Met impact, Geëngageerd, Authentiek en Eigenzinnig. Over ongeveer 300 titels heen beoordeelde het publiek het NPO-aanbod met een gemiddelde score van 8,1, vrijwel dezelfde score als in het voorgaande jaar. Van de mensen die wekelijks naar een publieke radiozender luisteren, gaf twee derde aan dat de aan hen voorgelegde publieke waarden van toepassing waren op de zender, bij een norm van 60%. Alle zes de radiozenders voldeden aan deze norm.

NPO Start
Het gratis en voor iedereen beschikbare NPO Start is met een gemiddelde van rond de 2,3 miljoen gebruikers per week online het meest gebruikte Nederlandse on demand-platform en voorzag juist vorig jaar in een enorme behoefte. NPO Plus, de extra streamingservice met meer en langer beschikbare content, zag het aantal gebruikers ook flink toenemen. NPO Radio 2 bleef de best beluisterde zender van het land, terwijl NPO FunX haar bereik onder stadsjongeren opnieuw flink zag toenemen.

Als publiek gefinancierde organisatie legt de NPO altijd uitgebreid verantwoording af over de keuzes die worden gemaakt. Dat gebeurt onder meer in het binnenkort te verschijnen traditionele Jaarverslag, maar ook in de vandaag gepresenteerde Terugblik. Bekijk dit document, met meer onderzoeksresultaten en een uitgebreide verantwoording vanaf vandaag op onze website over.npo.nl onder openbare documenten.