Nieuwe Scenariovakschool wil voorzien in groeiende behoefte filmscenario’s

In september 2021 start een nieuwe vakopleiding voor scenarioschrijven: de Scenariovakschool.

De school wil inspelen op de explosieve groei aan mogelijkheden om audiovisuele verhalen te vertonen: op internet, op streaming platforms, maar ook op de traditionele kanalen van de televisiezenders en hun websites. Daardoor is er een grote behoefte ontstaan aan mooie verhalen en goede scenario’s.

De Scenariovakschool is een betaalbare deeltijdopleiding, verzorgd door ervaren scenaristen en filmmakers die hun sporen hebben verdiend in de wereld van de film en televisie.

De opleiding zal voor de studenten een brug vormen naar de beroepspraktijk. Er worden basisvakken verzorgd zoals personages, filmstructuur en dialoog, en er is aandacht voor inclusief vertellen, het ontwikkelen van je eigen stem, schrijven voor series, animatie, audiodrama en VR. Tevens biedt de school losse cursussen scenarioschrijven en filmplanontwikkeling aan.

De Scenariovakschool is een initiatief van de Schrijversvakschool, een stichting zonder winstoogmerk. De school werkt samen met ROSE stories. Hierdoor kunnen we het verschil maken voor veelbelovende verhalenvertellers met zeer diverse achtergronden die zich willen ontwikkelen als scenarioschrijver en die hun netwerk in de filmwereld willen verbreden. 

Het kernteam bestaat uit Sytske Kok, Moniek Kramer en Ernie Tee, allen gerespecteerde scenaristen en filmmakers en ervaren scenariodocenten, en Hans Hogenkamp, schrijver en directeur van de Schrijversvakschool. Verder zijn ook andere scenaristen en filmmakers als docenten bij de opleiding betrokken.

Zie voor nadere informatie: www.scenariovakschool.nl.

Aankomende studenten kunnen zich tot 30 juni op deze website aanmelden voor de selectieprocedure.

Contact: info@scenariovakschool.nl

Meer informatie: www.scenariovakschool.nl en www.rosestories.nl