Platform ACCT Rapportage Betere Arbeidsvoorwaarden en Werkomstandigheden online

In navolging van de onderzoeken naar arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden onder musici en archeologen voerde HTH Research rondetafelgesprekken met vier andere beroepsgroepen in de sector. Welke knelpunten liggen er in ontwerp, cultuureducatie en amateurkunst, film en media? De rapportage is nu beschikbaar.

honoraria & tarieven | onderzoek naar contractafspraken in de culturele en creatieve sector

Platform ACCT signaleerde in 2020 in een viertal sectoren de behoefte aan een verkenning van contractafspraken die samenhangen met het leveren van diensten en producten. Ook is een concrete follow-up nodig die leidt tot verbetering van arbeidsvoorwaarden. HTH Research voerde vier rondetafelgesprekken met betrokkenen uit de deelsectoren die actief zijn in verschillende rollen: zowel zelfstandigen als mensen in loondienst. Steeds zijn de belangrijkste knelpunten in arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden opgehaald en is gesproken over hoe die aan te pakken.

Vier deelsectoren
De onderzochte sectoren/beroepsgroepen zijn:

  1. Filmcrew (van locatiemanager tot filmeditor)
  2. Professionals in cultuureducatie en amateurkunst (van theater- tot textieldocent)
  3. Ontwerpers (van grafisch tot industrieel ontwerper)
  4. Mediawerkenden (van fotojournalist tot illustrator)

Daarnaast waren er al conclusies uit onderzoeken onder freelance musici (klassieke en pop) en archeologen.

Van ontwikkelen tot dialoog, van voorbeelden bieden tot afspraken maken
Voor de ene sector werd duidelijk dat er nog veel kennis moest worden vergaard (wat kost nu eigenlijk een gemiddeld optreden?). Bijna alle sectoren willen een overzicht met tariefrichtlijnen ontwikkelen. Een andere sector vond het van belang dat ook collega’s weten wat het betekent als er tegen (te) lage tarieven gewerkt wordt. Ook werd vaker gevraagd om te komen tot een gedeeld begrippenkader. Platform ACCT werkt de komende jaren aan praktische doelen per sector.

Onderzoek & Resultaten
Einddoel van dit onderzoekstraject was een eindrapportage over doel, inhoud en vorm van tariefafspraken in de onderzochte sectoren. Het rapport Betere Arbeidsvoorwaarden en Werkomstandigheden verscheen in april 2021. Naast de rapportage komt er een handleiding met daarin stappen die werkenden zelf kunnen zetten om arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden te verbeteren.

Contactgegevens en meer informatie

HTH Research i.s.m. Lisa Wolters
Henk Vinken, info@hth-research.nl
hth-research.nl

Downloads

Eindrapport Betere Arbeidsvoorwaarden en Werkomstandigheden