Update Fijn Weekend

Een update van het Fijn Weekend-initiatief, dat zich inzet voor betere afspraken en tarieven voor werken in het weekend.

Sinds december hebben we, middels een aantal door DAFF geïnitieerde meetings met verschillende beroepsorganisaties (o.a. NAPA, NCP, ADC, NSC en VCP) van gedachten gewisseld. In eerste instantie over het Fijn Weekend initiatief om weekendtarieven in te voeren en uit te leggen hoe de kwestie leeft onder crew. Gaandeweg begrepen we dat er bij meerdere partijen, net als bij ons, de behoefte bestaat om over meer zaken afspraken te maken en te werken aan een nieuw akkoord voor de filmbranche.

Het blijkt dat onze opdrachtgevers zich echt wel bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden. Meerdere brancheorganisaties hebben bijvoorbeeld ook de FAIR practice code onderschreven. (De gedragscode voor ondernemen en werken in de culturele industrie)

Door met producenten en de overkoepelende organisaties te overleggen, willen we tot nieuwe afspraken komen. Afspraken die wezenlijk bij gaan dragen aan een veiligere en eerlijke branche zonder excessen. Met de nieuwe afspraken verwachten we straks allemaal weer te weten waar we aan toe zijn, creëren we een gelijker speelveld voor producenten, en worden onderhandelingen eenvoudiger omdat voor iedereen dezelfde voorwaarden gelden.

Ter voorbereiding op de gesprekken, zijn we niet over één nacht ijs gegaan.
We hebben onderzocht welke afspraken en regels er in de landen om ons heen worden gehanteerd en we hebben het oude Herenakkoord nog eens bekeken.

Maar eerst en bovenal hebben we naar de basis gekeken. Waar gaat het eigenlijk over? En waar moeten straks de afspraken over gaan?

Er is een basisbegrippen-lijst opgesteld. Deze lijst omschrijft definities van o.a. draaidagen, niet-draaidagen, nachtwerk, turnaround, etc, etc. De lijst zat nooit op slot. We hebben feedback van heel veel verschillende departementen gevraagd en verwerkt en die heeft uiteindelijk geleid tot de lijst zoals die nu te vinden is op www.fijnweekend.film.

Vervolgens hebben we een enquête opgesteld. We hebben onze achterban gevraagd hoe ze een hele rits stellingen beoordelen. Die stellingen zijn bijna allemaal gebaseerd op uitzonderingen op de basisbegrippen-lijst. De uitslag van de enquête geeft ons een goed beeld van waar de pijnpunten precies zitten.

We delen de uitslag van de enquete integraal met alle geïnteresseerden op onze site. Op basis van deze uitslag, in combinatie met de basisbegrippen, willen we binnenkort graag in overleg met andere organisaties. De eerste afspraken staan al. 
Doel is onverminderd om vóór 1 mei aanstaande, de dag van de arbeid, tot nieuwe afspraken te komen.

Aangemoedigd door de DAFF, onderzoeken wij ondertussen in welke vorm we ons als Fijn Weekend willen verenigen. We hebben inmiddels begrepen dat we eigenlijk al een vereniging zijn. Doordat onze achterban zich heeft aangemeld op de website, zijn we voorlopig, zoals dat heet; een informele vereniging. We denken dat het mogelijk in de toekomst wel zinnig kan zijn om een echte vereniging te worden, maar voorlopig zijn we nog gewoon Fijn Weekend met 700 crewleden achterban en zetten we ons in voor een veilige en eerlijke filmbranche.

Voor vragen en reacties is Fijn Weekend bereikbaar via info@fijnweekend.film.