Kabinet presenteert garantieregeling evenementen

Het kabinet heeft een besluit genomen over de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (de garantieregeling). Deze regeling werd in januari al aangekondigd en is mede het resultaat van de lobby-inspanning van de evenementenalliantie en de Taskforce Culturele en Creatieve sector. Er wordt 385 miljoen deze regeling gereserveerd, 85 miljoen meer dan de eerder aangekondigde 300 miljoen.

Kern is van deze regeling is dat gemaakte kosten worden vergoed indien het evenement door de Rijksoverheid vanwege de epidemiologische situatie wordt verboden. Aanleiding is het vervallen van de pandemiedekking in de annuleringsverzekering voor evenementen. Organisatoren worden gestimuleerd voorbereidingen te treffen voor het organiseren van evenementen na 1 juli 2021. Dit biedt perspectief voor de hele keten van betrokken partijen en professionals (van technici tot artiesten). Organisatoren moeten vooraf een begroting van het evenement in 2021 en exploitatieoverzichten van de twee meest recent in Nederland gehouden edities van het evenement indienen, achteraf een overzicht van de gemaakte kosten (en bewijzen daarvan) geaccordeerd door een accountant (in geval van subsidie boven € 125.000) of een derdenverklaring (in geval van subsidie tussen € 25.000 en € 125.000). Zo wordt er gecontroleerd of het geld ook daadwerkelijk doordruppelt in de keten.

Een vereiste om een beroep op de regeling te kunnen doen is bij twee voorgaande edities al een verzekering hebben gehad. Bij dat criterium bepleiten wij nog wel hardheidclause, om dit in onbillijke gevallen te kunnen bijstellen. Wij zijn verheugd dat er afgezien wordt van een bezoekersdrempel van 3.000 bezoekers, zodat kleinere festivals niet op voorhand worden uitgesloten.

De garantieregeling is gericht op evenementen die gepland staan tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021, maar evenementen die gepland stonden/staan vóór 1 juli 2021 en die verplaatst zijn/worden naar een datum tussen 1 juli en 31 december 2021 vallen ook onder de regeling.

Grootste onzekerheid zit in de vraag welke maatregelen er in de periode na 1 juli nog van kracht zullen zijn. Inzet is om, mede op basis van de uitkomsten van de fieldlabs de 1,5m-maatregel voor evenementen te kunnen loslaten. Het kabinet acht het wel nog aannemelijk dat er ook al kan de 1,5m-maatregel worden losgelaten, nog alternatieve veiligheidsmaatregelen van kracht zullen zijn. Ondernemers in de evenementensector moeten net als alle andere ondernemers zich houden aan de geldende coronamaatregelen. Een heldere routekaart zoals de taskforce al langer bepleit zou hierin uitkomst moeten kunnen bieden.

Lees hier de kabinetsbrief: garantieregeling evenementen