Update COVID-19 protocol voor de AV-sector

Naar aanleiding van het verlengen van de avondklok heeft het protocol voor de audiovisuele een update gehad. Versie 3.6 is in lijn met de huidige overheidsmaatregelen, zoals bekendgemaakt op 8 maart 2021. De Nederlands- en Engelstalige versies zijn ook te downloaden via de websites van producentenverenigingen NCP en NAPA. Of kijk op de Corona-pagina van de NBF: nbf.nl/corona

Voor de audiovisuele sector is het volgende van belang:

 • De avondklok is verlengd tot 31 maart (04:30 uur). Dit betekent dat het van 21:00 tot 04:30 uur verboden blijft om zonder geldige reden de straat op te gaan. Tijdens de verkiezingen gelden enkele uitzonderingen. Werkzaamheden voor opnames van audiovisuele producties worden als reguliere bedrijfsactiviteiten aangemerkt en kunnen – indien noodzakelijk – wel tijdens de (verlengde) avondklok plaatsvinden. Zorg in dat geval altijd dat crew en cast in het bezit zijn van een werkgeversverklaring Avondklok en Eigen Verklaring Avondklok. Meer informatie vindt u HIER:
  https://producentenalliantie.nl/napanieuws/gevolgen-avondklok-en-overige-extra-maatregelen.html
 • Tot en met (tenminste) 31 maart 2021 is het niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties. Zodra dit wel weer is toegestaan dient een eventueel maximum aantal personen strikt te worden nageleefd. Blijf in dit verband zorgen dat de locatie of het terrein waar opnames plaatsvinden helder wordt afgebakend en houdt (passerend) publiek op afstand.


  Reisbeperkingen 
 • Het dringende advies om Nederland niet te verlaten tenzij dat strikt noodzakelijk is, wordt verlengd tot en met 15 april. 
 • Het vlieg- en aanmeerverbod voor passagiersvluchten en veerboten uit het Verenigd Koninkrijk is per dinsdag 9 maart (00:01 uur) opgeheven. De huidige testverplichtingen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk blijft wel van kracht, evenals het dringende quarantaineadvies. 
 • Het vliegverbod voor passagiersvluchten uit Zuid-Afrika en alle landen in Zuid-Amerika is op 3 maart verlengd en geldt in elk geval tot en met woensdag 31 maart. Dit heeft betrekking op vluchten uit Zuid-Afrika, Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela.

  Uitzonderingen Europees inreisverbod voor de culturele en creatieve sector 
 • Per 16 maart 2021 wordt voor sommige groepen reizigers uit landen buiten de EU opnieuw een uitzondering gemaakt op het huidige inreisverbod. In de voorgaande periode waren deze uitzonderingen tijdelijk opgeschort.

  Voor professionals uit de audiovisuele sector is het – onder bepaalde voorwaarden en afhankelijk van het doel van de reis – mogelijk zich te beroepen op twee uitzonderingssituaties:

  1. Als u als professional in de culturele en/of creatieve sector beschikt over een ondertekende verklaring van het Fonds Podiumkunsten. Voor de audiovisuele sector betekent dit onder meer dat cast en/of crew die vanuit het buitenland naar Nederland reizen in het bezit moeten zijn van een uitnodiging van de betreffende (co)producent, instelling of de Netherlands Film Commission. Doel van de reis moet in principe samenhangen met werkzaamheden voor een productie waarvoor realiseringssubsidie of een incentive bijdrage door het Filmfonds is toegekend, dan wel voor een productie waaraan Financial Exploration Support is verstrekt door de Netherlands Film Commission.

  => Meer informatie over de uitzondering voor professionals uit de culturele en creatieve sector op het inreisverbod, en de wijze waarop een aanvraag moet worden ingediend via het Fonds Podiumkunsten: https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/regeling-internationalisering/uitzondering_inreisverbod_voor_professionals_uit_de_culturele_en_creatieve_sector/ 
  => Het aanvragen van een inreisverklaring verloopt via www.inreisverklaringcultuur.nl
  => Voor meer informatie over de procedure en de voorwaarden voor het aanvragen van een inreisverklaring, verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid:
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/inreizen-doorreizen-nederland-en-het-eu-inreisverbod/uitzondering-inreisverbod-professionele-culturele-en-creatieve-activiteiten-onderzoek-en-journalistiek  

OF 

2. Als u als zakenreiziger in het bezit bent van een ‘Note Verbale’, afgegeven door een Nederlandse ambassade of consulaat, waarin de uitzondering op het inreisverbod van zakenreizigers staat vermeld. Doel van de reis zou in dit geval kunnen samenhangen met een productie waarbij bijvoorbeeld sprake is van een investering van minimaal 500.000 euro die in Nederland wordt besteed
=> Lees HIER alle voorwaarden waaraan voldaan moet worden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/inreizen-doorreizen-nederland-en-het-eu-inreisverbod/uitzondering-inreisverbod-in-belang-nederlandse-economie-en-samenleving  

Testen en quarantaine