Ministerie OCW moet 150 miljoen steun voor culturele sector veiligstellen

Uit onderzoek van Adviesbureau Berenschot blijkt dat het geld dat gemeenten hebben ontvangen van het ministerie OCW, door hen ook voor andere doelen wordt gebruikt. “Van de 150 miljoen euro coronasteun die bedoeld is voor de culturele sector moet ook elke euro daar terechtkomen”, aldus Martin Kothman, bestuurder FNV Media & Cultuur

Kothman signaleert het probleem dat ‘de 150 miljoen nu is geoormerkt als algemeen geld en daardoor kunnen gemeenten het ‘vrij’ besteden. Als het ministerie het labelt als doeluitkering kan elke euro naar de culturele sector.’

Lees verder bij FNV Media & Cultuur: ‘Ministerie OCW moet 150 miljoen steun voor culturele sector veiligstellen’