Update van het COVID-19 protocol voor de av-sector – versie 3.5

Op 25 februari gaat versie 3.5 van het COVID-19 Protocol voor de audiovisuele sector in. De Nederlands- en Engelstalige versies zijn ook te downloaden via de websites van producentenverenigingen NCP en NAPA. 

Je vind het protocol en bijbehorende documenten hier op nbf.nl/corona en op de websites van producenten vereniging NAPA en NCP.

Ten opzichte van de vorige versie zijn twee kleine wijzigingen doorgevoerd:

  • In verband met het verlengen van de lockdown is in de preambule de volgende datum aangepast (gecursiveerd):
    • Het is in ieder geval in de periode van 15 december 2020 tot en met (ten minste) 15 maart 2021 niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties.
  • In de preambule is een verwijzing opgenomen naar het eigen protocol van de NOS (bedoeld voor werknemers, opdrachtnemers, leveranciers en gasten).

Ook nu geldt dat werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties door de overheid worden aangemerkt als reguliere bedrijfsactiviteiten, zowel wanneer deze plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op overige locaties. Ook in de periode van 15 december 2020 t/m (ten minste) 15 maart 2021 kunnen werkzaamheden onder voorwaarden worden voortgezet. Deze voorwaarden en enkele aanvullende adviezen zijn opgenomen in de preambule van versie 3.5 van het protocol.

Voor de gevolgen van de avondklok en de overige extra maatregelen die op 20 januari zijn aangekondigd, zie dit nieuwsbericht.

Bron: werkgroep COVID-19 protocol AV-sector, NCP en NAPA