Nieuwe steunmaatregel Lock Doc Ontwikkeling

Vanaf vandaag is het mogelijk aan te vragen voor de nieuwe steunmaatregel uit het COVID-19 steunpakket: Lock Doc Ontwikkeling.

Lock Doc is een speciaal traject voor bestaande, in ontwikkeling zijnde (korte of lange) documentaire filmplannen, waarvan de voortgang door COVID-19 is verstoord, maar welke artistiek-inhoudelijk en productioneel alsnog herzien of uit/doorontwikkeld kunnen worden. Daarnaast dient er, vanuit de noodzaak tot vernieuwing, een nieuw plan voor scenario-ontwikkeling voor een nieuwe, lange documentaire met internationale ambitie en bioscooppotentie te worden ingediend. Er komen maximaal 10 aanvragen in aanmerking voor een bijdrage, waarbij er ruimte is voor maximaal €60.000 per ontwikkeltraject. 

De deadline voor Lock Doc Ontwikkeling isdinsdag 23 maart 2021.

Lees meer bij het Nederlands Filmfonds