Vacature: Studieleider Sound Design

Voor de afstudeerrichting Sound Design zijn wij bij voorkeur per 1 mei 2021 (of eerder als dat mogelijk is) op zoek naar een:

Studieleider Sound Design

De studierichting Sound Design van de Filmacademie kent een sterke nadruk op de inhoudelijke aspecten van de filmische beeld-geluidvertelling en richt zich primair op het sound design voor film. Dit vanuit de gedachte dat de kennis, ervaring en expertise die daarbij wordt opgedaan ook toepasbaar is bij andere audiovisuele uitingen, waaronder televisie (drama, series en documentaires), commercials, webseries, interactive en immersive media.

Binnen de opleiding Sound Design spelen geluidsopname, geluidsmontage en mixage een gelijkwaardige rol in het uiteindelijke geluidsontwerp. Studenten leren daarmee de uitwisselingsaspecten tussen deze disciplines doorgronden én gebruiken, in nauwe samenwerking met studenten van de master Composing for Film (Conservatorium van Amsterdam) en de andere studierichtingen van de Filmacademie: Regie Documentaire, Regie Fictie, Scenario, Productie, Production Design, Cinematography, Montage en Visual Effects & Immersive Media.

Jaarlijks worden maximaal tien studenten Sound Design aangenomen. Gedurende vier jaar werken zij in nauwe samenwerking met collega-studenten aan hun persoonlijke ontwikkeling en de vormgeving van de toekomstige professie. Dit doen ze binnen een simulatie van de beoogde beroepspraktijk, waarbij ze worden begeleid door het docententeam van Sound Design. Daarbij is de overtuiging dat elke student een verhalenverteller is die vanuit de eigen discipline verantwoordelijkheid draagt voor de inhoudelijke vormgeving van de film en de artistieke communicatie met medemakers. Vakmanschap is belangrijk, maar altijd en alléén in functie van de inhoud en artistieke ontwikkeling.

De studieleider Sound Design verzorgt samen met het sound-designteam het onderwijs in het vak Sound Design. Het sound-designteam bestaat uit docenten/coaches Sound Design en een ondersteuner van het onderwijsbureau. Het onderwijs wordt verzorgd in nauwe samenwerking met alle andere studierichtingen en de studieleider van de master Composing for Film van het Conservatorium van Amsterdam.

Werkzaamheden
De studieleider Sound Design:

 • bewaakt en ontwikkelt de visie op vakmanschap, theorievorming, artistieke ontwikkeling en communicatie binnen het curriculum;
 • zorgt voor ontwerp, inhoud en uitvoering van het onderwijsprogramma binnen de gestelde kaders en voor alle studiejaren, met aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, afstudeerprofielen e.d.;
 • ontwerpt de gezamenlijke oefeningen in nauwe samenwerking met de collega-studieleiders;
 • stemt vorm, inhoud, samenhang, planning en/of uitvoering van (onderdelen van) de afstudeerrichting af;
 • draagt budgetverantwoordelijkheid voor de begroting en investeringen van de studierichting;
 • stuurt de onderwijsgevende medewerkers aan;
 • is verantwoordelijk voor selectie, aanname en begeleiding van studenten;
 • voert voortgangs- en coachingsgesprekken;
 • verzorgt een deel van het onderwijs;
 • vertegenwoordigt de afstudeerrichting zowel binnen de Filmacademie als daarbuiten, inclusief het samenwerkingsverband met EPAS (European Postgraduate in Arts in Sound) en de master Composing for Film van het Conservatorium van Amsterdam.

Functie-eisen en profiel
De kandidaat beschikt over:

 • een voltooide opleiding hbo of wetenschappelijk onderwijs in film of een vergelijkbare relevante opleiding;
 • een herkenbare en integrale visie op de rol van het geluidsontwerp binnen de filmische vormgeving;
 • een brede visie op kunst en cultuur en het belang daarvan voor een inclusieve en diverse samenleving;
 • kennis van dramaturgie en storytelling in beeld en geluid, en is in staat om die kennis toe te passen in de begeleiding van studenten;
 • een visie op artistieke vorming van individuele studenten als filmmaker;
 • inzicht in het ontwerpen, onderhouden en verzorgen van een breed en volwaardig sound-designcurriculum;
 • vaardigheid om de inhoudelijke en procesmatige ontwikkelingen in de (internationale) beroepspraktijk van filmproductie en postproductie te vertalen naar de onderwijspraktijk binnen de studierichting Sound Design;
 • vaardigheid om de belangen van verschillende partijen in te schatten en adviserend en initiërend op te treden binnen discussies over curricula, planningen, investeringen e.d.;
 • reflectieve, strategische en analytische vermogens, en is besluitvaardig, transparant en gericht op verbinding, samenwerking en consensus.

Onderwijskundige vaardigheden (lesbevoegdheid) strekken tot aanbeveling, maar kunnen ook worden verworven.

De volledige vacature tekst en contactinformatie vind je bij de Filmacademie: Vacature Studieleider Sound Design