Update werktuig PPO

Werktuig PPO heeft inmiddels 2700 aanvragen ontvangen. Er is ruim 1,5 miljoen euro aan bijdrages toegekend. Van de aanvragers is 90% ZZP’er. Deze groep komt tot de zomer in aanmerking komen voor een extra tegemoetkoming van 2/3 van de kosten met een maximum van 2000,- euro. De diversiteit aan aanvragen neemt ook toe en de eerste leernetwerken zijn gestart. In februari volgt een eerste kwartaal evaluatie.

Naar werktuig PPO


Wat is PPO?
PPO financiert ontwikkelplannen voor iedereen die werkzaam is in de creatieve of culturele sector. Zowel voor werknemers als ZZP’ers dus. De PPO financiert 1/3 van de totale kosten van jouw ontwikkelplan met een maximum van € 2.000,- (inclusief BTW). Ze gaan ervan uit dat jouw werkgever of opdrachtgever ook 1/3 bijdraagt en dat je het resterende bedrag zelf betaalt.

Tijdelijk extra bijdrage mogelijk voor de ZZP’er zonder opdracht
Uiteraard hebben we oog voor de ZZP’ers die als gevolg van de coronacrisis geen opdrachtgever hebben die wil of kan meefinancieren. Misschien heb je nu juist tijd om een lang gekoesterde ontwikkelwens op te pakken, maar ben je onvoldoende geholpen met 1/3 financiering vanuit PPO. In specifieke situaties kunnen we vanuit PPO tijdelijk een extra bijdrage leveren tot 2/3 van de totale investering. Door het aanvraagformulier in te vullen kom je er achter wat voor jouw situatie de maximale vergoeding is.

De PPO is een programma van Platform ACCT