Update avondklok en benodigde formulieren

Gisteren heeft de Tweede Kamer ingestemd met invoeren van deze maatregel. Daarnaast heeft de overheid nu duidelijk aangegeven welke documenten benodigd zijn en ook modelformulieren beschikbaar gesteld. De werkgroep COVID-19 protocol en de producentenverenigingen NAPA en NCP zullen geen eigen werkgeversverklaring voor de AV-sector opstellen, zoals eerder aangekondigd. Onderstaande informatie is ook na te lezen via:
https://www.producentenalliantie.nl/napanieuws/gevolgen-avondklok-en-overige-extra-maatregelen.html


De aangekondigde extra maatregelen zijn erop gericht het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen tot een minimum te beperken. Reden is dat het aantal besmettingen met het coronavirus nog steeds te hoog is; ook vreest de regering dat nieuwe, nog besmettelijker varianten van het coronavirus tot een derde besmettingsgolf leiden.

1.  Avondklok

Per zaterdag 23 januari 2021 (21:00 uur) is een avondklok van kracht: van 21:00 tot 04:30 uur is het verboden om zonder geldige reden de straat op te gaan. De avondklok geldt in principe tot 10 februari (04:30 uur). Op het overtreden van de regel komt een boete van 95 euro te staan, zonder waarschuwing vooraf. Voor de AV-sector zijn twee uitzonderingen van belang.

De producentenverenigingen wijzen werkgevers en opdrachtgevers op hun verantwoordelijkheid om:

 • werkzaamheden alleen in de avonduren te plannen als dat echt niet anders kan,
 • om op een zorgvuldige manier om te gaan met de werkgeversverklaringen,
 • het aantal personen om werkzaamheden uit te voeren zo beperkt mogelijk te houden.

Uitzonderingen en benodigde documenten
1. Wanneer het noodzakelijk is dat u voor uw werk naar buiten moet, wordt dat als geldige reden geaccepteerd. Deze uitzondering geldt voor werknemers en opdrachtnemers. Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties worden door de overheid aangemerkt als reguliere bedrijfsactiviteiten (zie HIER).
Voor wie dit van toepassing is, is het altijd verplicht om te beschikken over twee documenten:

 • – een ingevuld formulier ‘eigen verklaring avondklok
 • – én een ingevulde ‘werkgeversverklaring avondklok‘.

U mag deze twee documenten uitgeprint of digitaal laten zien. Het is niet nodig elke dag een nieuwe verklaring in te vullen: de formulieren bieden ook de mogelijkheid een bepaalde periode op te geven. Zelfstandig ondernemers (ZZP’ers) vullen de werkgeversverklaring zelf in. Beide formulieren zijn beschikbaar via onderstaande link. Het is mogelijk om Excel-bestanden met gegevens geautomatiseerd in te voegen in het pdf-bestand.

2. Een specifieke uitzondering geldt voor personen die te gast zijn in een live avondprogramma.
Voor wie dit van toepassing is, is het altijd verplicht om te beschikken over twee documenten:

 • een ingevuld formulier ‘eigen verklaring avondklok
 • én een uitnodiging van de omroep die het programma redactioneel verzorgt dan wel uitzendt. Let op: redacties/omroepen moeten er zorg voor dragen dat een duidelijke uitnodiging wordt verstrekt; de overheid heeft hiertoe geen modelformulier opgesteld.

U mag deze twee documenten uitgeprint of digitaal laten zien. Voor personen die als werknemer of opdrachtnemer betrokken zijn bij live avondprogramma’s geldt dat zij een ‘werkgeversverklaring avondklok’ nodig hebben (zie hierboven).

=> De formulieren ‘eigen verklaring avondklok’ en de ‘werkgeversverklaring avondklok’ vindt u HIER:
– NL: Eigen verklaring avondklok
– NL: Werkgeversverklaring avondklok

Overige uitzonderingen
Overige uitzonderingen op de avondklok:

 • bij een calamiteit;
 • als uzelf, een hulpbehoevend persoon of een dier dringend (medische) hulp nodig heeft (bijv. mantelzorg);
 • als u naar het buitenland reist of terugkeert naar Nederland;
 • als u onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt aantonen;
 • als u onderweg bent in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftenzitting en dit kunt aantonen;
 • als u een aangelijnde hond uitlaat, dit doet u in uw eentje.

Bij een calamiteit, terugkeer uit het buitenland en het uitlaten van een hond heeft u geen formulier nodig. Als u naar Nederland reist, dan moet u wel laten zien dat u uit het buitenland komt (bijvoorbeeld met een vervoersbewijs) en uitleggen waarom u tijdens de avondklok reist.

Openbaar vervoer
Als de avondklok wordt ingesteld, blijft het openbaar vervoer beschikbaar voor noodzakelijke reizen. Er gaan vooralsnog niet minder treinen, bussen, trams of metro’s rijden na 21:00 uur. Op later moment kan alsnog besloten worden tot afschaling van de dienstregeling. 

=> Meer informatie over de avondklok vindt u HIER:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok

2.  Reisbeperkingen

Per zaterdag 23 januari 2021 (00:01 uur) zijn de volgende extra maatregelen van kracht om het aantal reisbewegingen te beperken. Deze maatregelen zijn een aanvulling op het dringende advies omniet op reis te gaan en geen internationale reizen te boeken die in de periode tot en met 31 maart plaatsvinden. 

Vlieg- en aanmeerverbod 
Voor het Verenigd Koninkrijk geldt een vliegverbod en een aanmeerverbod voor veerboten voor passagiers. Het vliegverbod gaat ook gelden voor passagiersvluchten uit Zuid-Afrika en alle landen in Zuid-Amerika: Brazilië, Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Kaapverdië, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela. Dit vliegverbod geldt vooralsnog voor maximaal een maand, of tot de voorgenomen quarantaineverplichting voor reizigers wettelijk is geregeld. 

Uitbreiden inreisverbod reizigers uit niet-EU-landen
Het inreisverbod voor bepaalde groepen reizigers uit landen buiten de EU (dat al langer van kracht was) wordt uitgebreid. Het kabinet heeft besloten de lijst met uitzonderingen op dit verbod in te korten. Dit betekent dat professionals uit de culturele en creatieve sector, zakenreizigers, studenten, kennismigranten en langeafstandsgeliefden die voor kort verblijf komen Nederland niet meer mogen inreizen. 

Testverplichting en quarantaine
Alle reizigers uit hoogrisicogebieden die per vliegtuig of schip naar Nederland komen moeten vlak voor vertrek naar Nederland een negatieve sneltest van maximaal 4 uur oud kunnen tonen. Dat komt bovenop de al verplichte negatieve PCR-test die maximaal 72 uur voor aankomst moet zijn afgenomen. Deze maatregelen gelden ook voor reizigers naar Caribisch Nederland. Let op: op dit moment geldt voor vrijwel alle landen code oranje.

Daarnaast stelt de overheid dat reizigers uit hoogrisicogebieden na aankomst in Nederland tien dagen in quarantaine moeten. Na vijf dagen kan iemand zich laten testen. Als de uitkomst van deze PCR-test negatief is, dan eindigt de quarantaine. Het kabinet werkt nog aan een wettelijke quarantaineplicht.  

=> Meer informatie over deze maatregelen vindt u HIER:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/ en
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/20/lockdown-verder-aangescherpt-vanwege-zorgen-om-nieuwe-virusvarianten

3.  Overige extra maatregelen 

 • Per direct geldt dat huishoudens nog maar één bezoeker per dag mogen ontvangen. In de huidige lockdown lag dat aantal nog op twee. Volgens het RIVM zijn thuissituaties een belangrijke bron van besmettingen.
 • Het aantal mensen dat een crematie of begrafenis mag bijwonen, wordt teruggebracht van honderd naar vijftig. Deze maatregel gaat in vanaf maandag 25 januari 2021. 

Doreen Boonekamp (voorzitter werkgroep COVID-19 protocol), Jaap Visser (NCP) en Raymond Frenken (NAPA), Anna Pedroli (NAPA)