66 coronaboetes uitgedeeld bij opnames clip Famke Louise

Nu.nl schrijft dat: De 66 boetes die donderdagavond in het Noord-Hollandse Lijnden werden uitgedeeld wegens het overtreden van de coronaregels, waren bestemd voor mensen die daar aanwezig waren voor opnames van een clip van Famke Louise en Blacka. Volgens de handhavers overtraden de aanwezigen de coronaregels en kregen zij hiervoor een bekeuring. De Koninklijke Marechaussee ondersteunde de politie. De manager van Famke Louise laat weten dat de zangeres geen boete heeft gehad. Ze zou slechts kort op de set zijn geweest en was in het gezelschap van haar stylist en visagist. “Ze hebben zich netjes aan alle regels gehouden.”De gegevens van de zangeres zijn door de politie genoteerd, maar tot een bekeuring kwam het niet. “Ze ligt er niet wakker van. Ze heeft de regels nageleefd”, aldus haar management.

Het verantwoordelijke productiehuis, Production by AMJ laat via Instagram weten dat zij de regels hebben gevolgd.

De NBF heeft contact met het productiehuis en de politie om uit te zoeken of de boetes rechtmatig waren.

Het is niet de eerste keer dat filmopnames ten onrechte worden aangemerkt als evenementen of dat handhaving niet op de hoogte is dat filmopnames werkzaamheden zijn waarvoor (net als bijvoorbeeld in de bouw) uitzonderingen gelden. Bovendien heeft de av-sector in gezamenlijkheid een COVID-19 protocol opgesteld voor audiovisuele producties dat breed nageleefd wordt al dan niet met ondersteuning van een speciaal daarvoor aangestelde Health and safety inspector.

Lees ook deze toelichting van producentenvereniging NAPA: Status werkzaamheden film- en AV-producties, informatie t.b.v. Veiligheidsregio’s en gemeenten
Deze werd opgesteld naar aanleiding van het verbod op filmopnamen IRA-aanslag op Roermondse Markt in november 2020.