Nederlandse bioscoopmarkt in beeld

Het Engelse adviesbureau The Big Picture heeft een infographic gemaakt waarmee inzichtelijk wordt hoe de bioscoopmarkt in Nederland zich de afgelopen twintig jaar heeft ontwikkeld.

Volgens The Big Picture, dat wereldwijd projectontwikkelaars en bioscoopondernemers helpt bij het ontwikkelen van nieuwe bioscopen en leisure concepten, heeft Nederland een hele gezonde bioscoopmarkt. Nederland dient volgens de consultants als een voorbeeld voor vele landen. Het bedrijf ziet dan ook nog een veelbelovende toekomst voor de bioscoopsector in Nederland.

The Big Picture baseert zich bij dat oordeel onder meer op de groei van het aantal bioscooplocaties (van 181 in 2000 naar 276 in 2019), de toename van het aantal schermen (van 562 in 2000 naar 984 in 2019) en het aantal bezoekers per bioscoopstoel (van 205,3 in 2000 naar 250,6 in 2019). Jordi Wientjes, die zich als Nederlandse consultant bij The Big Picture heeft aangesloten, wijst daarnaast op de groeiende ticketprijs. Die bewijst volgens hem dat de Nederlandse consument, ondanks voldoende concurrentie, toch bereid is anno 2020 meer waarde aan een bioscoopticket toe te kennen dan twee decennia geleden.

Holland Film Nieuws werd gevraagd voor de infographic een verklaring te geven waarom de Nederlandse bioscoopmarkt zich de afgelopen decennia zo sterk heeft ontwikkeld.

The Big Picture maakte eerder infographics van landen als Turkije, Rusland en Australië.

Dat ook The Big Picture wel ziet dat de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de Nederlandse markt werd afgelopen week duidelijk tijdens het eerste online seminar dat het bedrijf voor met name projectontwikkelaars, financierders en andere betrokkenen organiseerde. Aan het woord kwamen onder meer Youry Bredewold van Dolby Cinema, Claudiu Tanasescu van Share Dimension en Brigit Gerritse, directeur van de Nederlandse Raad van Winkelcentra.

Daar bleek onder meer dat David Hancock van OMDIA verwacht dat de internationale box office pas in 2023 weer op het niveau van voor de coronacrisis zal zijn. Maar dat het herstel zich zal inzetten en dat de bioscoop ook in de toekomst een voorname rol zal blijven spelen, daar leek iedereen het wel over eens te zijn.

Bron: Holland Film Nieuws