Fijn Weekend voorstel en uitnodiging

Een update over de achtergrond en voortgang van het FijnWeekend initiatief

Wat vooraf ging…

Wat een enerverende maanden hebben we als FijnWeekend achter de rug! We wisten natuurlijk al dat de wens om iets te doen aan het vele weekendwerk leefde onder veel van onze collega’s. Echter, dat er binnen enkele weken meer dan 600 crewleden zich via onze website hebben aangemeld om zich achter ons initiatief te scharen, heeft zelfs onze strafste dromen overtroffen.Ook de positieve reacties en steunbetuigingen van veel producenten van zowel drama/fictie als uit de commerciële hoek hebben ons positief gestemd en doen ons nog meer inzien dat we echt de goede weg zijn ingeslagen.Natuurlijk hebben we ook vertwijfelde en zelfs ronduit negatieve reacties ontvangen. Twee vragen die vaak naar voren kwamen, leken daaraan ten grondslag te liggen. Waarom hebben we geen producenten betrokken in de plannen? En waarom is dit initiatief anoniem gelanceerd?

Daarover eerst…

We hebben met een hele brede werkgroep, met vertegenwoordigers uit praktisch elk departement overleg gevoerd. We waren allen van mening dat we als crew al genoeg signalen hebben afgegeven die hadden kunnen leiden tot minder gepland weekendwerk.

De regeling die we vervolgens hebben vormgegeven, is middels een democratisch proces tot stand gekomen en is gefundeerd op een diepgeworteld gevoel dat we slechts weekenwerk willen ontmoedigen ipv producenten, fondsen en omroepen op kosten jagen. Het is ook niet onze bedoeling om lijnrecht tegenover elkaar te komen te staan. Vandaar het zachte overgangsjaar en de uitzonderingsregeling voor fictie/drama.

Aangezien we allemaal zzp-ers of kleine ondernemers zijn, kan niemand van ons het zich veroorloven om door enkele of mogelijk zelfs meerdere opdrachtgevers genegeerd te gaan worden. We hebben daarom gekozen om ons met 600 man met naam en rugnummers zichtbaar op www.fijnweekend.film te presenteren als collectief.

Ondanks dat we er niet voor hebben gekozen om één of meerdere individuen als uithangbord naar voren te schuiven, hebben we wel enkele vruchtbare gesprekken gevoerd met verschillende producentenverenigingen. We hopen dat jullie begrip hebben kunnen opbrengen voor deze keuze.

Dan…

1 december vond nog een overleg plaats dat door DAFF is geïnitieerd en waar vertegenwoordigers ‘aan tafel’ zaten van NAPA, VCP, NCP, ADC & NSC. Wij hebben daar vooral van opgestoken dat eigenlijk in de hele sector de behoeft leeft om naast weekendwerk meer voorwaarden voor duidelijke, prettige en veilige draaiperiodes opnieuw te definiëren.

Wij willen die kans met beide handen aangrijpen. We zijn daarom alvast begonnen en nodigen jullie uit voor een nieuw overleg om gezamenlijk tot een breedgedragen akkoord te komen.

We zien het voor ons dat in de nabije toekomst het mogelijk moet zijn om een productie te starten en dat het voor producenten en crew enkel nog nodig is om over fee’s en materialen te onderhandelen en dat iedereen verder weet waar hij aan toe is. Duidelijke voorwaarden, overzichtelijk inzichtelijk op een website en uniform toegepast door iedere producent en crewlid.

Om dit plan ruimte te geven om te slagen, stellen wij voor om de weekendtarievenregeling tot 1 mei te parkeren. We stellen onszelf tot doel om in het eerste kwartaal met elkaar tot overeenstemming te komen zodat we vanaf 1 mei, de dag van de arbeid, met het nieuwe ‘akkoord’ kunnen gaan werken. Wij hebben inmiddels onze achterban over dit voorstel op de hoogte gebracht.

Ondertussen…

Omdat we hebben ervaren dat er heel veel animo is voor een stevige representant vanuit de filmcrew èn vanuit de kant van producerend Nederland, hebben wij het plan opgevat om ons met FijnWeekend te verenigen. Momenteel onderzoeken we welke vorm ons daar het meest geschikt voor lijkt.

Wij hopen spoedig van velen van jullie iets te horen en kijken uit naar een vruchtbaar overleg. Over de vorm en planning wordt nog nagedacht. Vermoedelijk zal Corona daar ook een stem in hebben.

We zijn bereikbaar op info@fijnweekend.film

met vriendelijke groet!
en alvast een …