Aanscherpingen maatregelen en COVID-19 protocol audiovisuele sector

Opgesteld door producentenverenigingen NAPA, NCP en de werkgroep COVID-19 protocol voor de AV-sector onder leiding van Doreen Boonekamp

Van dinsdag 15 december (00:00u) tot en met dinsdag 19 januari gaat Nederland in lockdown en zijn nog strengere maatregelen van kracht. Deze zijn erop gericht het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen tot een minimum te beperken om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Uiterlijk dinsdag 12 januari wordt een besluit genomen over de periode na 19 januari.

Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties worden door de overheid aangemerkt als reguliere bedrijfsactiviteiten. Ook in de periode van 15 december 2020 t/m 19 januari 2021 kunnen deze werkzaamheden onder voorwaarden worden voortgezet.

Voorwaarden

 • Werkzaamheden kunnen alleen plaatsvinden wanneer deze noodzakelijk zijn voor de continuering van de bedrijfsactiviteiten.
 • Alle betrokkenen moeten zich strikt houden aan het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector. De laatste versie van het protocol vindt u HIER: https://www.producentenalliantie.nl/covid-19-protocol.html 
 • Het is niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames van AV-producties (in ieder geval in de periode van 15 december 2020 t/m 19 januari 2021).
 • Ook voor medewerkers die betrokken zijn bij AV-producties is het uitgangspunt: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. (Uitvoerend) producenten moeten extra kritisch zijn op de vraag voor wie het wel of niet strikt noodzakelijk is om op de set of werklocatie aanwezig te zijn. Dit geldt ook voor kantoorwerkzaamheden van bijvoorbeeld productiemaatschappijen. Vermijd niet-noodzakelijke reizen.
 • Voor groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven, instellingen en andere organisaties, geldt een uitzondering op de regels voor groepen. Wees EXTRA kritisch voor wie aanwezigheid wel of niet noodzakelijk is. Houd het aantal aanwezigen zo laag mogelijk en borg de 1,5 meter onderlinge afstand.
 • Voor iedereen vanaf 13 jaar is het verplicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes, in het openbaar vervoer, in stations en bij bus- en tramhaltes. Meer informatie over de mondkapjesplicht is te vinden op www.rijksoverheid.nl/mondkapjes 
 • Per 1 december geldt het dringende advies om niet in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Reden hiervoor blijft dat zingen en schreeuwen een bron van besmettingen zijn, ook als mensen de coronamaatregelen goed in acht nemen. Uitzondering daarop zijn kinderen tot en met 12 jaar.


Aanvullende adviezen
In aanvulling op bovenstaande voorwaarden adviseren we het volgende:

 • Het opstellen van een projectplan waarin is vastgelegd hoe per productie uitvoering wordt gegeven aan het protocol.
 • Het aanstellen van een of meer personen – naast de Health & Safety Officer – die toezien op naleving van het protocol, bijvoorbeeld in de functie van crowd manager of als extra brandwacht.
 • Het gebruik van bouwhekken of andere middelen zoals borden om een opnamelocatie duidelijk af te zetten en te markeren als werkplek – om passanten op afstand te houden (naar analogie met een bouwplaats).

Opnamelocaties 

 • Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties kunnen zowel plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op andere binnen- en buitenlocaties.
 • Gebouwen zoals theaters, bibliotheken, bioscopen, musea, concertzalen, monumenten, muziekscholen en vergelijkbare locaties zijn tot en met dinsdag 19 januari gesloten voor publiek. Deze gebouwen mogen wel plaats bieden aan bedrijfsactiviteiten en de medewerkers die daarbij betrokken zijn. Repetities en opnames door professionals kunnen dus blijven plaatsvinden.
 • Raadpleeg altijd de actuele regelgeving in de betreffende Veiligheidsregio en/of gemeente waar de opnames gepland zijn. Er kunnen namelijk nog extra maatregelen volgen voor regio’s waar de besmettingscijfers langere tijd hoog zijn. Houd daarmee rekening bij de planning van opnamen voor film- en televisieproducties.


Buitenlandse reizen
Voor reizen naar het buitenland geldt:

 • Maak en boek geen reizen naar het buitenland tot half maart, tenzij strikt noodzakelijk.
 • Controleer voor uw reis altijd het actuele reisadvies per land op Nederlandwereldwijd.nl 
 • Komt u terug uit een gebied met oranje reisadvies? Ga 10 dagen in thuisquarantaine.


Meer informatie