Call St.Joost: NOLIMITS

Er komt een nieuw spannend project aan van Stichting Wedowe op de St.Joost. Een project dat inspanningen voor een meer diverse en inclusieve culturele sector combineert met passie om jonge creatieve talenten te ondersteunen op hun weg naar onderwijs en/of werk. Hieronder vind je de oproep voor een project dat Wedowe in samenwerking met St. Joost gaan doen, genaamd NOLIMITS.  

De oproep

Een brede en diverse blik op kunst en cultuur in het onderwijs is van groot belang. Bij kunstacademie St. Joost School of Art & Design vinden we een evenwichtige afspiegeling van de samenleving in onze opleidingen en de academie belangrijk. Een aantrekkelijke en veilige plek, waar ieder creatief talent de vrijheid en ruimte ervaart om eigen kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Daar hebben we nog een weg in te gaan. In dit kader start St. Joost in samenwerking met Stichting wedowe, dat al jarenlang werkt met die al jarenlang werkt met talentvolle jongeren uit diverse sociale en culturele groepen, het NOLIMITS programma. Met NOLIMITS willen we de noodzakelijke stap maken om creatieve talenten waarvoor de weg naar de kunstacademie niet vanzelfsprekend is, te bereiken. Daarbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken. 

Help je mee? 

Voor het programma NOLIMITS is St. Joost op zoek naar ongeveer 30 creatieve talenten die: 

  • De ambitie, talent en potentie hebben om zich te ontwikkelen als toekomstig kunstenaar of ontwerper, maar niet vanzelfsprekend de weg naar het kunstonderwijs weten te vinden. Dit kan zijn doordat ze diverse achtergronden hebben (culturele/migratie achtergrond, sociaal-economische status, sekse, leeftijd, opleidingsniveau, religieuze affiliatie, genderidentiteit, fysieke kenmerken, levensovertuiging en etniciteit.). 
  • Nieuwsgierig zijn en hun creativiteit echt tot een next level willen brengen, interesses met anderen willen delen en nieuwe dingen willen leren. 
  • Met ons mee willen denken hoe we onze opleidingen en academie divers, inclusief en aantrekkelijk kunnen maken voor ieder creatief talent? 

Zie jij potentiële talenten met ambities in jouw klas/netwerk voorbijkomen? Denk jij meteen aan een of meerdere jongeren voor wie dit interessant is? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! 

Wat is NOLIMITS?
NOLIMITS is een samenwerking tussen Stichting wedowe en kunstacademie St. Joost School of Art & Design. Samen met de deelnemende talenten zetten we een programma op waarin ze aan workshops en activiteiten kunnen deelnemen en kennismaken met verschillende kunstvormen. Ook gaan ze aan de slag gaan om hun creatieve talent te ontdekken. Hun eigen blik, interesses en dromen staan daarbij centraal. Daarnaast bereiden we hen voor op toelating bij St. Joost. En we gaan met de deelnemers in gesprek om te kijken wat hun beeld is van de academie, waar ze tegenaan lopen en hoe we onze opleidingen divers, inclusief en aantrekkelijk maken voor ieder creatief talent. Deelname voor de talenten aan het traject is gratis. Het programma loopt van januari tot en met mei 2021. 

En nu? 

Ken je een jongere op het oog die geschikt is voor deelname aan NOLIMITS? Of wil je dit programma bespreekbaar maken in je klas/netwerk? Stuur bijgevoegde flyer vooral door aan de potentiële talenten en breng dit programma onder de aandacht. Ook op www.stjoost.nl/nolimits vind je de informatie. Heb je vragen of wil je meer weten? We vertellen je graag meer. Laat het ons weten door deze e-mail te beantwoorden.