Toekomst BVN ongewis

De toekomst van de internationale Nederlandstalige zender BVN (Beste van Vlaanderen en Nederland) is ongewis. De zender is een samenwerking van de NPO en de Vlaamse Gemeenschap, waarbij programma’s van de NPO en VRT worden uitgezonden. Dit gebeurt wereldwijd via satellieten en internet. De Vlaamse minister van Media, Benjamin Dalle (CD&V) heeft de samenwerkingsovereenkomst opgezegd.

De Vlaamse mediaminister wil een andere en meer toekomstgerichte samenwerking met Nederland, waarbij maar een kleine rol is weggelegd voor satelliettelevisie. Of en hoe de VRT Vlamingen buiten België moet blijven bereiken, beschrijft de Vlaamse minister niet.

In totaal wordt vanuit Nederland 3,1 miljoen bijgedragen aan BVN, waarvan 1,6 miljoen euro van de NPO komt. Zowel de directe overheidsbijdragen als de NPO-bijdrage, komen van het ministerie van OCW. De Vlaaamse gemeenschap draagt circa 1 miljoen euro bij. 2021 zal daarbij het laatste jaar zijn dat BVN door Vlaanderen wordt meegefinancierd.

De zender en samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en de VRT bestaat sinds 1998. Vlaanderen wil zich richten op thema’s als mediawijsheid en de digitale transformatie, strijd tegen desinformatie, het aanbod naar kinderen en jongeren vergroten en het coproduceren van audiovisuele content.

Minister Arie Slob heeft het bestuur van BVN gevraagd om meerdere goed uitgewerkte en onderbouwde (afbouw)scenario’s met cijfers te maken voor 2021. Op basis daarvan zal de minister afspraken maken over de toekomst van BVN vanuit Nederlands perspectief. 

De NPO heeft sinds het opheffen van de Wereldomroep als wettelijke taak media-aanbod voor Nederlandstaligen in het buitenland te verspreiden. NPO Start is niet altijd buiten Nederland beschikbaar, deels vanwege soms gebrekkige internetinfrastructuren, maar soms ook in verband met auteursrechten die soms beperkt zijn tot Nederland of Europa. BVN is overigens zelf ook op internet actief en heeft een beperkt BVN-Gemist aanbod (waar de VRT-programmering in ontbreekt).

De NPO stelt in haar concessiebeleidsplan 2022-2026 onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden voor het afbouwen van satellietdistributie vanwege de kosten. Daarnaast gaat de NPO onderzoeken of deze de publieke content internationaal, bijvoorbeeld door gebruik van geotechniek en login via on-demanddiensten kan ontsluiten en daarmee verder kosten te besparen. Of het lineaire kanaal BVN vanaf 2022 nog bestaat, is onduidelijk.

www.npo.nl
www.vrt.be
www.bvn.nl
www.rijksoverheid.nl
www.vlaanderen.be

Bron: Nederlands Media Nieuws