Omroepen en NPO presenteren Concessiebeleidsplan 2022-2026

De Nederlandse Publieke Omroep gaat ambitieus en innovatief de toekomst in. Dat blijkt uit het Concessiebeleidsplan 2022-2026 dat door de NPO en alle omroepen naar het ministerie van OCW is gestuurd. In het plan, met de titel ‘Van waarde voor iedereen’, staat beschreven wat de publieke omroep de komende jaren allemaal wil gaan doen op het gebied van televisie, radio, online en on demand.

Een aantrekkelijke, veelkleurige, impactvolle en voor alle Nederlanders vindbare mix aan programma’s is cruciaal voor de toekomst van de publieke omroep. Het toegenomen gebruik door Nederlanders van on demand-platforms stelt NPO en omroepen daarbij in staat om het publiek nog beter te bedienen.

Eén van de belangrijkste onderdelen van dit nieuwe concessiebeleidsplan is dat NPO de beweging maakt naar een programmering op basis van genres, in plaats van de netten en zenders. De inhoud van de programma’s staat voorop, pas daarna wordt bekeken via welk kanaal, bijvoorbeeld lineair of on demand, deze programma’s worden uitgeserveerd.

Impact
Om vervolgens nog beter te beoordelen of het publiek goed wordt bereikt, introduceert de NPO naast de bestaande publieksonderzoeken een nieuw meetinstrument: de impactbelevingsmeter. Tv-kijkers beoordelen straks dagelijks via representatief onafhankelijk panelonderzoek de door hen beleefde persoonlijke en maatschappelijke impact. De uitkomsten, in combinatie met het uiteindelijk gerealiseerde bereik van de titel, vormen samen de ‘impactbelevingsscore’. Zo kunnen NPO en omroepen het programma-aanbod nog beter afstemmen op de wens van het publiek.

Betrouwbaar
Shula Rijxman, voorzitter raad van bestuur NPO: “We willen een belangrijke rol blijven vervullen in het dagelijkse leven van alle Nederlanders: informatief, eigentijds, relevant, onafhankelijk én betrouwbaar. De NPO is en blijft een belangrijk anker voor Nederland. Juist nu desinformatie meer en meer opkomt, is het belang van een onafhankelijke publieke omroep op alle platforms groter dan ooit. We willen een persoonlijk platform bieden waar kijkers en luisteraars op kunnen leunen, óók in tijden van onrust en crisis.”

Arjan Lock, voorzitter van het College van Omroepen (CvO): “Dit nieuwe concessiebeleidsplan zet het publiek op de eerste plaats door te focussen op de inhoud van de programmering. Het plan benadrukt hoe belangrijk de maatschappelijke verankering van de publieke omroep is en welke cruciale rol omroepen door hun verscheidenheid daarin spelen. Met dit plan kunnen we flexibel meebewegen met wat de tijd en de samenleving van ons vraagt.”

Het concessiebeleidsplan moet eens in de vijf jaar worden gemaakt en aangeboden aan het ministerie van OCW.

De vier hoofdambities uit het Concessiebeleidsplan 2022-2026:

Kwalitatief, veelkleurig en waardevol aanbod
We willen dat alle Nederlanders – ongeacht leeftijd, gender, opleiding, geografische spreiding, etnische achtergrond of beperking – de NPO blijven herkennen en waarderen om de kwaliteit en de relevantie van zijn aanbod.

Kanalen en diensten die aansluiten bij het mediagedrag
We willen ons aanbod integraal programmeren, dus vertrekkend vanuit de behoeften en het mediagedrag van het publiek kijken we welk aanbod, op welk tijdstip het beste kan worden geplaatst op welk aanbodkanaal.

Verbonden met publiek en maatschappij
We zijn een breed gedragen publieke omroep waarmee alle mensen in Nederland zich verbonden voelen, en die verankerd is in de samenleving.

Toegankelijk, vindbaar en herkenbaar
We bieden onze aanbodkanalen en diensten aan in een herkenbare en veilige publieke context en het publiek heeft hier gemakkelijk toegang toe.

Download hier het Concessiebeleidsplan 2022-2026

Bron: NPO/BM