Gevolgen tijdelijke verzwaring voor av-producties

Per 4 november (22:00 uur) zijn extra maatregelen van kracht voor de duur van twee weken. Deze hebben als doel het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen nog verder te beperken, om de uitbraak van het nieuwe coronavirus verder in te dammen.

Op de site van de Rijksoverheid vindt je een pagina met regels die gelden voor de culturele sector: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur

Een toelichting op de nieuwe maatregelen vindt je HIER: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

Werkzaamheden ten behoeve van AV-producties worden door de overheid aangemerkt als reguliere bedrijfsactiviteiten en kunnen worden voortgezet, zowel wanneer deze plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op overige locaties. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan.

Voor deze werkzaamheden gelden de volgende voorwaarden:
Alle betrokkenen moeten zich strikt houden aan het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector. Versie 3.1 van het protocol is in lijn met de huidige maatregelen; je vindt het HIER: https://www.producentenalliantie.nl/covid-19-protocol.html

(Uitvoerend) producenten moeten extra kritisch zijn op de vraag voor wie het wel of niet noodzakelijk is om op de set of werklocatie aanwezig te zijn. Ook voor AV-producties is het uitgangspunt: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan en vermijd niet-noodzakelijke reizen.

Voor groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven, instellingen en andere organisaties, geldt een uitzondering op de regels voor groepen, mits het groepsverband niet groter is dan 100 personen. Nogmaals: wees extra kritisch voor wie dit wel of niet noodzakelijk is.

Voor iedereen vanaf 13 jaar geldt het dringende advies een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes; in het openbaar vervoer is dit verplicht.
In aanvulling hierop wordt het volgende geadviseerd:

  • Het opstellen van een projectplan waarin is vastgelegd hoe per productie uitvoering wordt gegeven aan het protocol.
  • Het aanstellen van een of meer personen – naast de Health & Safety Officer – die toezien op naleving van het protocol, bijvoorbeeld in de functie van crowd manager of als extra brandwacht.
  • Het gebruik van bouwhekken of andere middelen zoals borden om een opnamelocatie duidelijk af te zetten en te markeren als werkplek – om passerend publiek op afstand te houden (naar analogie met een bouwplaats).
  • Raadpleeg altijd de actuele regelgeving in de betreffende Veiligheidsregio en/of gemeente waar de opnames gepland zijn. Er kunnen bovendien nog extra maatregelen volgen voor regio’s waar de besmettingscijfers langere tijd hoog zijn. Houd daarmee rekening bij de planning van opnamen voor film- en televisieproducties.

Bron: werkgroep COVID-19 Protocol voor de Audiovisuele sector o.l.v. Doreen Boonekamp en de collega’s van NAPA en NCP