Voorwoord NBF-bestuur jaarverslag 2019

Amsterdam, 14 oktober 2020

Beste leden,

Een voorwoord bij een jaarverslag gaat over het jaar waarover verslag wordt gedaan; 2019 in dit geval. Echter, door Covid-19 lijkt 2019 wel een eeuw geleden. Vandaag- 14 oktober 2020, terwijl een gedeeltelijke lockdown in werking treedt – kunnen we opgelucht adem halen; voorlopig kunnen we nog door met filmen. Dus wat nog over 2019 te zeggen? De wereld ziet er nu zo anders uit.

  • Het verdienmodel voor film via een bioscoop uitbreng is (tijdelijk?) verdwenen;
  • RTL 4 en SBS 6 maken geen drama meer;
  • de NPO heeft aangekondigd dat het aantal drama producties terug gaat van 29 naar 15;
  • het filmfonds heeft aangekondigd dat de cashrebate voor 70% naar buitenlandse coproducties moet gaan, zonder daarover iets te vragen aan de makers op de set, de makers waarvoor die regeling bedoeld was;
  • de distributeurs hebben nauwelijks nog geld om in een Nederlandse film te steken;
  • de tot 2017 grootste particuliere investeerder in de Nederlandse film, RTL, is geheel van de markt verdwenen;
  • of er 10 miljoen bij gaat komen voor de dramaseries onder de cash rebate is nog niet duidelijk.

Financiering van Nederlands televisiedrama, film en documentaire zalin steeds grotere mate van de streamers moeten komen, die verplicht zijn om geld te investeren in Nederland. Of de Nederlandse filmwereld klaar is voor de eisen die Netflix, Disney en andere partijen stellen, is maar zeer de vraag.

Het gaat dus over geld, inderdaad. En op dat vlak hebben de makers, buiten de producenten om, nauwelijks enige invloed of visie. Daar zouden de verschillende vakverenigingen zich moeten verenigen om invloed uit te oefenen op de keuzes die er gemaakt worden. Zo lang dat niet gebeurt, wordt er vóór en óver de makers beslist maar niet mét de makers.

De vakverenigingen zouden zich ook moeten verenigen om te voorkomen dat degene die voor en namens de makers spreekt, daarna te maken krijgen met partijen die er niet tegen kunnen dat iemand een afwijkende mening verkondigd. Het feit dat een initiatief zoals ‘Fijn weekend’ geen gezicht naar buiten heeft, heeft alles te maken met de angst die er onder makers heerst voor represailles van andere partijen.

Ook op het punt van beloning en veiligheid van crewleden moeten nog veel stappen gezet worden. Om dat te bereiken heeft de NBF zich aangesloten bij de Creative Coalitie (CC), die door de overheid gestimuleerd is en opgezet is om een gesprekspartner te zijn inzake de positie van de opdrachtnemers/werknemers in de creatieve sector. Dat lijkt voor de meeste mensen in de filmwereld een ‘ver-van-mijn-bed show’ maar de CC is wel degelijk een partij die binnen nu en drie jaar een grote rol kan vervullen in de arbeidsomstandigheden van crewleden. Inmiddels zijn er meer dan 40 verschillende verenigingen lid van de CC.

Dat de NBF dit laatste half jaar een hoofdrol heeft vervuld in de voorlichting aan de makers over alle Corona-maatregelen, toont eens te meer aan dat de NBF een functie heeft in de Nederlandse film wereld. Een positie van waaruit wij graag zouden samenwerken met andere partijen in de filmwereld. Het is te hopen dat bij een toekomstig voorwoord bij een jaarverslag, gemeld kan worden dat op dat vlak vooruitgang geboekt is.

Het bestuur


NBF-leden zijn van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering aanstaande maandagavond 26 oktober vanaf 20:00 via zoom.

Graag aanmelden via nbf@nbf.nl.

De jaarstukken en vergaderstukken zijn te vinden in het Ledenportal.