Uitnodiging en stukken voor de ALV 26 oktober 20:00

Beste NBF-leden,

Bij dezen herinneren we jullie aan de Algemene Ledenvergadering aanstaande maandag om 20:00 uur. Hieronder vind je alle jaarstukken 2019 en de overige vergaderstukken. Agendapunten kunnen tot aanstaande vrijdag 14:00 doorgegeven worden via nbf@nbf.nl.

Aanmelden voor de ALV kan via een mailtje naar nbf@nbf.nl. Je ontvangt dan de middag voor de vergadering de zoom-link om deel te kunnen nemen.

Programma
19:45 – 20:00 Inloop in zoom ALV
20:00 – 21:00 ALV

Wat NBF ALV
Wanneer Maandag 26 oktober 2019
Waar via Zoom (na aanmelden ontvang je de link)
Voor wie Leden van de NBF
Toegang Gratis

Hartelijke groet,

Het NBF-bestuur


jaarstukken en vergaderstukken

De stukken zijn op te vragen bij het NBF bureau, mail naar nbf@nbf.nl

  • Agenda ALV 2020
  • Notulen ALV 2019
  • NBF jaarverslag 2019
  • Voorwoord van het bestuur
  • Jaarrekening 2019 + begroting 2020
  • Verklaring kascommissie jaarcijfers 2019