IDFA zoekt bestuurslid voor de creatieve portfolio

Het International Documentary Film Festival (IDFA) is het internationale documentaire-instituut dat gidst, inspireert en stelling neemt. Wij werken vanuit een passie voor documentaires en vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Binnen het bestuur is er ruimte voor een nieuw lid met artistieke expertise en ervaring dat het creatieve portfolio in beheer krijgt.

Profiel
IDFA zoekt een bestuurslid dat gek is op film, ervaring heeft op het gebied van kunst en film in het algemeen en documentairefilm in het bijzonder.

Het nieuwe bestuurslid is bereid en in staat om tijd en aandacht te investeren in IDFA en is benaderbaar voor de artistiek directeur en de adjunct-directeur om te sparren over het artistieke beleid. We zijn nadrukkelijk niet op zoek naar een mascotte, maar naar iemand die een actieve rol wil spelen bij de vormgeving en ontwikkeling van het artistieke vierjarenplan en die hierbij de brug vormt tussen de directie en het bestuur.

Het nieuwe bestuurslid heeft een (inter)nationale reputatie en een uitgebreid (inter)nationaal netwerk en is bereid dit in te zetten om IDFA te introduceren bij nieuwe partners, festivals, culturele instellingen, financiers en pers en is tegelijkertijd onafhankelijk en heeft geen (voormalige) banden met IDFA of partners van IDFA.

Kennis van het Nederlandse culturele veld, de financieringsstructuur van cultuur binnen Nederland, Amsterdam en de belangrijkste subsidiegevers is niet vereist, maar zou voordelig zijn. Kandidaten dien niet in Nederland wonen zijn van harte welkom, mits zij bestuursvergaderingen kunnen bijwonen.

Besturingsfilosofie
Stichting IDFA vormt een personele unie met Stichting IDFA Bertha Fund. Het bestuur is belast met het besturen van beiden. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelstellingen, de straegie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten en levert door haar niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk een bijdrage aan de uitvoering van de missie en doelen van de organisatie.

IDFA biedt de leden van haar bestuur geen vergoeding en werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur.

Lees voor meer informatie over de functie en de procedure verder bij IDFA.com:
Vacature: Lid Bestuur