Update Kunsten ’92: Wat betekenen de aangescherpte maatregelen voor de culturele en creatieve sector?

Vanavond hebben minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge nieuwe maatregelen aangekondigd om het te snel stijgende aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht. De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

De maatregelen raken ook de culturele en creatieve sector en ook hier gaat het vooral om vermijden van drukte en beperking van contacten. De intentie is dat de activiteiten, weliswaar met inachtneming van de nieuwe beperkingen, grotendeels doorgaan. Op NU.nl noemt voorzitter van Kunsten ’92 en van de taskforce Jan Zoet het positief dat de maatregelen genuanceerd zijn en erop gericht dat deze sector open kan blijven. Ook vindt hij het belangrijk dat culturele instellingen snel ontheffingen kunnen krijgen, mits zij een goed functionerend protocol hebben.

Op dit moment staat op de site van de Rijksoverheid een uitgebreid bericht over alle maatregelen, voorwaarden en uitzonderingen. Later vanavond, of misschien morgenochtend (dinsdag 29 september), volgt een brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer.

Aan de hand van het bericht van de Rijksoverheid (klik hier) melden wij hier wat wij nu al weten met betrekking tot de culturele en creatieve sector:

 • Als algemene landelijke regel geldt voor binnen een maximum van 30 personen per ruimte en voor buiten (indien er geen continue doorstroming is) van 40 personen. In een culturele instelling kunnen zich meerdere ruimtes bevinden.
 • Voor de beperking van maximaal 30 personen binnen geldt dat de Veiligheidsregio’s ontheffing kunnen verlenen voor panden van groot belang.
 • Kunsten ‘92 beveelt de Veiligheidsregio’s aan om ‘van groot belang’ op te vatten als:
  • Er vinden activiteiten plaats met een cultureel karakter
  • Er geldt een coronaprotocol dat zorgvuldig wordt nageleefd
  • Er zijn ruimtes die groot genoeg zijn om meer dan 30 mensen op 1,5 meter afstand te ontvangen en te placeren.
 • Wij raden culturele instellingen dan ook aan om direct contact op te nemen met de contactpersoon bij de gemeente en te verwijzen naar het in gebruik zijnde protocol, om deze ontheffing zo snel mogelijk te kunnen krijgen. 
 • Voor zakelijke evenementen binnen culturele instellingen blijft het maximale aantal personen 30.
 • Eet- en drinkgelegenheden, ook binnen culturele instellingen, hebben tot 21.00 inloop en sluiten om 22.00 uur. Zij zijn verplicht bezoekers te vragen zich te registreren.
 • Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers zoals in monumenten en musea vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak. In bibliotheken wordt met een maximaal aantal winkelmandjes gewerkt.
 • In deze ‘doorstroomlocaties’ wordt het aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers door de Veiligheidsregio bepaald in overleg met de locatie, daarbij rekening houdend met de oppervlakte van de locatie én het garanderen van de 1,5 meter afstand. De protocollen van monumenten en musea voldoen aan de garantie van 1,5 meter afstand.
 • Uitzonderingen op het nieuwe maximum voor ruimte binnen (max 30) – en activiteiten buiten (max 40) worden onder meer gevormd door onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang. Cultuureducatie valt onder onderwijs, waardoor deze uitzondering daar ook voor geldt.
 • Een gezelschap mag niet groter zijn dan 4 personen. Belangrijke uitzondering hierop zijn personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen. Een gezelschap onderweg op tournee hoort daar ook bij.

BERICHTGEVING IN NRC (23 september) over brief taskforce aan kabinet

Wij hebben gemerkt dat er afgelopen week verwarring is ontstaan naar aanleiding van berichtgeving in het NRC over de brief van de taskforce culturele en creatieve sector van 21 september aan het Kabinet. Met name de kop in het NRC van woensdag 23 september jl. heeft tot verwarring geleid. NRC kopt “Laat cultuurfondsen geld van steunpakket verdelen”. Dit heeft de taskforce niet voorgesteld. In de brief van de taskforce is te lezen dat een tiental aanbevelingen wordt gedaan om het tweede steunpakket voor cultuur en het derde generieke (algemene) steunpakket zo goed mogelijk terecht te laten komen bij alle onderdelen van de culturele en creatieve sector. Eén daarvan is een pleidooi om een deel van de beschikbare € 482 miljoen te besteden via een nieuw op te richten robuust publiek-privaat fonds, dat zicht richt op herstel en transitie. Zo’n nationaal fonds zou gevoed moeten worden uit publieke en private middelen. Een andere aanbeveling betreft het zogenoemde ‘trickle up’ principe, waarbij direct initiatieven van makers worden ondersteund; dat kan door bestaande subsidieregelingen en loketten voor makers bij de Rijkscultuurfondsen uit te breiden.  
Overigens sluiten we niet uit dat de nieuwe coronamaatregelen tot aanpassingen zullen leiden van het steunpakket.

Lees hier de gehele brief, met ook aanbevelingen rondom het algemene steunpakket (o.a. over TOZO, NOW en TVL) en rondom het Belastingplan 2021 (pleidooi voor verruiming van de Geefwet). Ook NU.nl heeft uitgebreid bericht over de brief van de taskforce. Lees hier meer.