Netwerk Filmeducatie presenteert nieuwe visie en de doorlopende leerlijn film

Op donderdag 24 september presenteert het Netwerk Filmeducatie twee nieuwe publicaties: Dit is filmeducatie! en Doorlopende leerlijn film.

De publicaties beschrijven concreet wat leraren met filmeducatie bereiken en dragen bij aan de structurele verankering van filmeducatie in het onderwijs. De presentatie in LUX Nijmegen is te volgen via een livestream.

Persbericht Visie en Leerlijn.jpg

Geef betekenis aan de filmbelevenis
De jonge generatie kijkt iedere dag filmpjes, op een tablet of op een smartphone. De belevenis en impact van film is enorm. De samenleving is gebaat bij kritische kijkers en creatieve makers. Daarom pleit het Netwerk Filmeducatie voor het bewust inzetten van film in het onderwijs, waarbij er meer aandacht is voor de kracht en pracht van film.

Het Netwerk Filmeducatie zet zich in om leerlingen in heel Nederland de juiste woorden te laten vinden om film goed te duiden en hier betekenis aan te geven. Zo krijgt de filmbelevenis een betekenis. De twee nieuwe publicaties Dit is filmeducatie! en de Doorlopende leerlijn film dragen bij aan meer filmeducatie in het onderwijs.

Aan de slag met filmeducatie
Met de publicaties brengt Het Netwerk Filmeducatie, filmeducatie onder de aandacht bij schoolbesturen, leraren en lerarenopleiders, lesmateriaalontwikkelaars, educatoren bij culturele instellingen en andere professionals die met film en educatie te maken hebben.

Dit is filmeducatie! geeft antwoord op vragen als: wat is filmeducatie, wat is de visie van het Netwerk Filmeducatie en wat is het belang van filmeducatie binnen het onderwijs? De Doorlopende leerlijn film beschrijft hoe de leraar met leerlingen aan vijf vaardigheden -Beleven, Verwoorden, Onderzoeken, Reflecteren en Creëren- kan werken, zodat de filmervaring meer betekenis krijgt (op elke leeftijd en op elk leerniveau).

De leerlijn is ontwikkeld voor het primair en voortgezet onderwijs, waarbij de kerndoelen en eindtermen van de kunstvakken in het primair en voortgezet onderwijs het uitgangspunt vormen. De doorlopende leerlijn film past binnen het kunstcurriculum en de exameneisen van de vakken KUA en CKV.

De leerdoelen zijn erop gericht om leerlingen tot zelfbewuste, relativerende en kritische burgers maken, met een sterk gevoel voor en inzicht in de complexiteit van film als kunstvorm. Het Netwerk Filmeducatie buigt zich het komende jaar op de doorvertaling van filmeducatie naar andere leergebieden, waaronder Nederlands, Engels/Moderne en Vreemde Talen en Mens & Maatschappij.

Versterking filmeducatie in de regio
Voor leraren en scholen wordt het dit jaar nog makkelijker om met filmeducatie aan de slag te gaan. Netwerk Filmeducatie werkt nauw samen met zes regionale filmhubs die dicht bij de leraar staan. Samen met filmeducatie-aanbieders, onderwijsprofessionals en filmmakers wordt zo een groeiend aanbod ontwikkeld dat steeds beter aansluit bij de behoefte van leraren en leerlingen.

De regionale filmhubs verbinden leraren, schoolbesturen en culturele bemiddelaars door het aanbieden van kijktips, lesmaterialen, workshops en nascholing. Filmhubs zijn er ook voor vragen over het inpassen van de leerlijn binnen het curriculum van scholen. Verder helpen ze cultuuraanbieders, zoals medewerkers bij musea, festivals, theaters en zzp’ers op het gebied van film en educatie, op weg die benieuwd zijn naar de behoefte op het gebied van filmeducatie van leraren en scholen in de eigen regio.

De zes filmhubs zijn: Filmhub Oost (Gelderland en Overijssel), Filmhub Zuid-Holland; Beeldung (Zuid-Holland), Filmhub Noord (Groningen, Friesland en Drenthe), Filmhub Midden (Utrecht en Flevoland), Filmhub Zuid (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) en Filmhub Noord-Holland (Noord-Holland). Zij delen updates over hun groeiende activiteiten via filmeducatie.nl.

Over het Netwerk Filmeducatie
Het Netwerk Filmeducatie bestaat uit meer dan 200 bevlogen onderwijs- en filmprofessionals die de krachten bundelen om filmeducatie in het curriculum te verankeren. Samen werkt het netwerk aan beleid, kennisdeling, deskundigheidsbevordering en promotie. Tot het netwerk behoren onder meer leraren, lerarenopleiders, schoolbestuurders, filmmakers, filmproducenten, wetenschappers, beleidsmedewerkers, lesontwikkelaars, filmdistributeurs, educatieve medewerkers van filmtheaters en festivals en zzp’ers uit het culturele veld. Het Netwerk Filmeducatie wordt vanuit Eye Filmmuseum gecoördineerd. Sinds 2019 wordt het Netwerk Filmeducatie gefinancierd door het ministerie van OCW. De filmhubs worden gefinancierd door het Filmfonds.

Bron: Netwerk Filmeducatie