De NPO herziet samenwerking voor speelfilm en fictie

Zoals onlangs bekend gemaakt door het NPO-fonds, herzien zij momenteel trajecten en regelingen voor talentontwikkeling bij de publieke omroep en werken zij nieuwe regelingen uit. Dat betekent dat het NPO-fonds zijn bijdrage stopzet aan een aantal projecten, die jarenlang wezenlijk onderdeel hebben gevormd van de samenwerking op talentontwikkeling tussen NPO-Fonds, CoBO, de omroepen en het Filmfonds. Het gaat hier om Telescoop, KORT!, De Straat en De Oversteek.

Het Filmfonds stond en staat open voor vernieuwing en voor alternatieven op deze waardevolle samenwerkingen die zich over vele jaren hebben bewezen, ook als projecten niet langer in gezamenlijkheid gefinancierd worden. We zullen ons nu moeten heroriënteren. Vanuit een integrale visie op het film- en mediabeleid blijven we ons inspannen voor de sector, waaronder de noodzaak voor een coherent talentontwikkelingsbeleid en voor versterking van het totaal aan creatieve producties.

Projecten die worden beëindigd
Met ingang van 2020 heeft de NPO zijn extra bijdrage aan Telescoop stopgezet. Voor dit jaar hebben het Filmfonds en het CoBO het gat in de financiering voor de twee geselecteerde Telescoopfilms gedicht, maar voor 2021 ontbreken daarvoor de middelen. Daarmee komt een definitief einde aan dit project dat een impuls gaf aan de brede publieksfilm. Het Filmfonds en CoBo onderzoeken thans wat vanaf volgend jaar binnen de mogelijkheden ligt.

Ook komt een eind aan het samenwerkingsproject KORT! dat dit jaar haar twintigste en daarmee laatste editie kent, zo ook aan De Straat dat voortkwam uit de jaarlijkse serie single plays in het kader van One Night Stand.

Voor het speelfilmproject De Oversteek, gericht op beginnend regietalent wordt in 2021 in gezamenlijkheid met de NPO nog een laatste aanvraagronde uitgeschreven. Het belang van een dergelijk traject is groot. Ook hier zal het Filmfonds echter tot een heroverweging moeten komen.

Talentontwikkeling is een essentieel onderdeel van het mandaat van het Filmfonds en de onderlinge coherentie voor de eigen regelingen en die met partners blijft cruciaal. We blijven daarover ook in gesprek met de Publieke Omroep.

Bron: Nederlands Filmfonds