Cultuursector meldt relatief het grootste omzetverlies bij UWV

De culturele sector heeft met een omzetdaling van 62 procent van alle sectoren relatief het grootste omzetverlies bij het UWV gemeld, blijkt uit cijfers die het bestuursorgaan heeft vrijgegeven. Het gaat daarbij om de periode tussen 6 juli en 4 september.

Het bestuursorgaan, dat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt, keerde tussen juli en september ruim 50,4 miljoen euro aan voorschotten uit aan 1.363 werkgevers in de cultuursector. Het grootste aantal toekenningen (13.791) en het hoogste bedrag aan voorschotten (ruim 438,3 miljoen euro) ging in die periode naar werkgevers in de commerciële dienstverlening.

De uitbetaling van de voorschotten verloopt in termijnen en het totaalbedrag zal daardoor nog oplopen.

De voorschotten voor de 1.363 culturele instellingen zijn toegekend in het kader van de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0). Werkgevers krijgen maximaal 90 procent van de loonkosten vergoed als ze als gevolg van de coronacrisis minimaal 20 procent omzetverlies verwachten.

969 miljoen euro omzetverlies tot 1 juni

In april berekende een taskforce van koepelorganisaties dat het omzetverlies van de culturele sector door de coronacrisis tot 1 juni zou uitkomen op 969 miljoen euro. In diezelfde maand trok het kabinet 300 miljoen euro extra uit om de sector te ondersteunen. Daar kwam in augustus nog eens 482 miljoen euro bij.

Belangenorganisatie Kunsten ’92 onderschrijft de cijfers van het UWV. “We zijn blij met de steun vanuit de overheid, maar vrezen wel dat veel potentieel en talent de sector zal verlaten”, laat voorzitter Jan Zoet van de belangenvereniging in een reactie aan NU.nl weten.

“Om dat tegen te gaan, pleit de Taskforce Culturele en Creatieve Sector, waar Kunsten ’92 deel van uitmaakt, voor de oprichting van een steun- en herstelfonds. Dat fonds moet innovatie en onderzoek in de culturele sector mogelijk maken, zolang de beperkingen door de coronamaatregelen nog gelden.”

Bron: NU.nl