Algemene Ledenvergadering

We nodigen jullie van harte uit voor de uitgestelde jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (NBF). Normaalgesproken organiseren we deze in het voorjaar, maar in verband met de lockdown door Corona kon dat toen geen doorgang vinden. Helaas is het nog steeds niet mogelijk om met grote groepen ‘live’ bij elkaar te komen,

Vandaar dat de ledenvergadering dit jaar digitaal plaatsvindt, per zoom, op maandag 26 oktober om 20:00. Tijdens de ALV zullen onder andere de jaarstukken en -resultaten van 2019 worden besproken. De vergaderstukken ontvangen jullie t.z.t.

Aanmelden voor de ALV kan via nbf@nbf.nl of de button in de mailing die je hebt ontvangen. Na aanmelding ontvang je dan tijdig de jaarstukken en de zoom-link om deel te kunnen nemen.

Programma
19:45 – 20:00 Inloop in zoom ALV
20:00 – 21:00  ALV

Wat NBF ALV
Wanneer Maandag 26 oktober 2019
Waar via Zoom
Voor wie Leden van de NBF
Toegang Gratis

Oproep leden kascontrolecommissie:
Voor we de vergaderstukken naar de leden kunnen sturen dienen de jaarstukken gecontroleerd te worden door de kascontrolecommissie. Daarom zoeken we twee leden voor de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie heeft als taak de jaarrekening en de boekhouding te controleren en een oordeel uit te spreken over het gevoerde financiële beleid van het afgelopen boekjaar.

De controle vindt, corona-proof en op gepaste afstand, plaats op het NBF-kantoor op de Prinsengracht op een nader af te spreken moment en duurt ongeveer een uur. Voor thee, koffie en koekjes wordt uiteraard gezorgd.
Aanmelden kan via nbf@nbf.nl of als directe reply op deze mail. Alvast bedankt!