Update Filmfonds en corona; overbrugging lockdown-periode en garantieregeling pandemie

De steunmaatregelen voor productie richtten zich de afgelopen maanden op het opvangen van acute knelpunten van producties, en de gevolgen voor de daarbij betrokken filmprofessionals. Alleen al vanuit het Steunfonds met Netflix zijn bijna 1000 afzonderlijke bedragen geoormerkt voor de holddagen van crew- en castleden en konden getroffen producties de lockdown-periode overbruggen. Vele tientallen films in alle genres en categorieën alsook de samenwerkingsprojecten en high end series in gezamenlijkheid met de publieke omroep zijn inmiddels in aanmerking gekomen voor bijdragen ter dekking van de meerkosten in verband met de (her)start van productie. Om creativiteit in de volle breedte te blijven stimuleren is ook extra geïnvesteerd in filmplannen van filmmakers via de R&D-regeling Film Fast Forward en Lockdown Cinema projecten.

Inmiddels is voor een aanzienlijk bedrag aan deze extra maatregelen besteed. Naast de volle inzet van onze reguliere subsidies komt daarmee het eind van de financiële ruimte voor steunmaatregelen in zicht. Het Fonds werkt momenteel aan de vraag hoe om te gaan met draaiperiodes gepland voor 2021. 

Garantieregeling pandemie

Producties zijn niet of nauwelijks meer verzekerbaar tegen pandemieschade. Mocht een productie getroffen worden door (niet regulier verzekerbare) effecten van COVID-19, biedt de Garantieregeling pandemie van het Filmfonds alle door het Fonds gesteunde producties een basisdekking tegen de directe financiële schade. De regeling is echter te beperkt in omvang en bereik om een volledige en structurele oplossing te zijn. Het Fonds ziet deze regeling dan ook als een noodzakelijke overbrugging. Alleen een bredere nationale garantie kan rust en stabiliteit brengen voor de gehele film en AV-sector.

De eerste filmproducties zijn op basis van de garantieregeling en een afdracht per productie van start gegaan. Inmiddels heeft het Filmfonds ook afspraken gemaakt met de producenten van een aantal door het Fonds ondersteunde high end series waaronder De Stamhouder en IRA: The Spectacular zodat ook zij zich kunnen aansluiten bij de pandemieregeling.

Bron: Nederlands Filmfonds