Coronasteun voor zzp’ers blijft, maar wel met vermogenstoets

Er komt een nieuw steunpakket van het kabinet voor bedrijven en zelfstandigen die door de coronacrisis in zwaar weer zitten. Volgens Haagse bronnen wordt de steunregeling voor zzp’ers (‘Tozo’) verlengd, maar gaat daar behalve een partnertoets ook een vermogenstoets gelden: dat betekent dat zzp’ers niet in aanmerking komen voor steun als ze meer dan een bepaald bedrag aan eigen geld hebben.

Over veel details wordt nog gesproken, maar het nieuwe pakket wordt soberder dan de vorige twee en het krijgt een langere looptijd. Het huidige (tweede) pakket loopt tot 1 oktober; het is de bedoeling dat het derde van kracht blijft tot 1 juli, dus tot na de Kamerverkiezingen van maart.

Minister Koolmees zei vandaag dat het behouden van banen en het overeind houden van bedrijven het doel blijft, maar hij erkende dat dat in veel gevallen niet zal lukken en dat we nu “in een andere fase zitten”.

Percentages

Er is vooral veel discussie over de loonsteun in de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Nu moeten bedrijven die daarop een beroep doen een omzetverlies hebben van 20 procent. Dat percentage wordt mogelijk verhoogd, waardoor meer bedrijven zichzelf zullen moeten redden. Maar hoe hoog het percentage dan wordt, is nog niet duidelijk. Er liggen verschillende scenario’s op tafel, oplopend tot 40 procent.

Een soortgelijke discussie is gaande over het deel van het salaris van de betrokken werknemers dat de overheid op grond van de NOW-regeling betaalt. Nu is dat 90 procent, maar mogelijk wordt dat in stappen verlaagd.

De speciale steun voor flexwerkers die door de coronacrisis hun baan hebben verloren en niet voor WW of bijstand in aanmerking komen, verdwijnt: die was bedoeld als eenmalige regeling.

Winstbelasting

De hele dag wordt over het steunpakket gepraat, in allerlei verschillende samenstellingen: in het kabinet, met de fractievoorzitters van de regeringspartijen en met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Verwacht wordt dat het coalitieberaad tot laat in de avond zal duren. Het gaat daarbij ook over de begroting voor volgend jaar. Naar verluidt gaat de geplande verlaging van de winstbelasting voor bedrijven mogelijk niet door. En er komt extra steun voor de culturele sector.

FNV-voorzitter Busker zei na afloop van zijn overleg dat hij niet ziet waarom de salarispercentages in de NOW-regeling zouden moeten worden afgebouwd. “Er moet ruimhartige steun zijn voor bedrijven. Die kunnen de tijd dan benutten om mensen om te scholen, zodat die van werk naar werk kunnen worden begeleid. het sociale aspect is tot nu toe onderbelicht.”

VNO-NCW-voorman De Boer zei dat hij nog niet helemaal gerust is over de ontwikkelingen. Hij pleit ervoor de NOW-regeling drie maanden te verlengen en in die tijd na te denken over de periode daarna. “De agenda is goed, maar ik maak me zorgen over de maatvoering.”

Het kabinet hoopt het nieuwe steunpakket eind deze week te presenteren.

Bron: NOS.nl