Verplichte minimumtarieven voor alle zzp’ers in toneel- en danssector

Voor alle zzp’ers uit de dans- en theatersector geldt nu een verplicht minimumtarief. Het artikel over zzp- tarieven in de cao werd vorige week door het ministerie als ‘algemeen verbindend verklaard’, en dus verplicht voor de hele theater- en danssector. Daarmee heeft het veld een landelijke primeur.

De algemene cao voor theater en dans was al langer verplicht in de hele sector. Alleen het artikel over de beroepsafhankelijke minimumtarieven van zzp’ers kreeg van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lange tijd geen algemene wettige status.

Dat dat nu wel het geval is, noemt de Kunstenbond, de grootste vakbond in de creatieve en culturele sector, ‘een historische stap’. ‘We zijn hier jaren mee bezig geweest, tot aan het Europees hof. Aan het zzp-stukje wilde men niet komen in Nederland, onder meer vanwege het mededingingsrecht’, legt Pepijn ten Kate uit die vanuit de Kunstenbond over het artikel onderhandelde. Het besluit kan volgens hem grote gevolgen hebben. ‘Anders sectoren weten nu dat dit soort landelijke afspraken gemaakt kunnen worden, zoals het onderwijs, de pakjesbezorgers, journalistiek.’

De goedkeuring volgt op het wetsvoorstel van minister Koolmees om landelijke minimumtarieven voor zzp’ers in te voeren, dat hij op 15 juni weer introk omdat er te veel haken en ogen aan zaten en er te weinig draagvlak was. De Kunstenbond was ook tegen dat wetsvoorstel, volgens Ten Kate ‘omdat het voorgestelde minimumtarief van 16 euro per uur veel te laag is, zeker voor zzp’ers uit de cultuursector, die vaak seizoenswerk doen, veel moeilijk declarabele uren hebben en veelal hoogopgeleid zijn’.

De nu vastgelegde uurtarieven voor zzp’ers zijn gebaseerd op de lonen van werknemers in loondienst die gelijk werk uitvoeren. Bovenop hun uurloon komt een percentage van 40 procent, waarmee zzp’ers aanvullende voorzieningen kunnen treffen die bij loondienst uit werkgeversbijdragen worden gefinancierd.

Of er nu meteen veel gaat veranderen aan de positie van zzp’ers is de vraag. Er zal nog steeds onderhandeld moeten worden over het aantal uren. De zzp-minimumtarieven waren ook al verplicht bij de gezelschappen die aangesloten zijn bij de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK), de vertegenwoordiger van zo’n 80 procent van de werkgevers in de sector. Musical en opera hebben vooralsnog een eigen cao.

Bron: Theaterkrant
Auteur: Joke Beeckmans