4 Nederlandse Slates geselecteerd

De resultaten van de oproep Steun voor de Ontwikkeling van projecten zijn gepubliceerd

Het agentschap heeft de resultaten van de oproep Steun voor de Ontwikkeling van projecten (Slate) met oproepnummer 18-2019 bekend gemaakt.

Er zijn 147 aanvragen ingediend uit 27 landen. Van de 136 beoordeelde aanvragen (11 voldeden niet aan de voorwaarden of zijn teruggetrokken) zijn er 71 geselecteerd voor een totaalbedrag van 12.477.925 euro. Uit Nederland zijn 10 aanvragen ingediend waarvan er vier zijn geselecteerd voor een bedrag van 770.000 euro, te weten:

Bind: 210.000 euro
Lemming Film: 200.000 euro
Topkapi Films: 200.000 euro
Volya Films: 160.000 euro

Er is een grote verscheidenheid aan geografische en taalkundige diversiteit in de geselecteerde projecten. Met 39 geselecteerde aanvragen zijn de medium-sized capacity countries de meest succesvolle groep landen, met een aandeel van 55%. Denemarken (11) België (8) Frankrijk (8) en Noorwegen (6) hebben het hoogste aantal geselecteerde aanvragen, gevolgd door Nederland, Ierland en Duitsland met 4 gehonoreerde slates.

Het is opvallend dat, net als in de voorgaande jaren, fictie het overheersende genre is (82% van de aanvragen). De belangrijkste significante verandering, in vergelijking met voorgaande jaren, is dat bijna de helft (48%) van de geselecteerde projecten bestaat uit een mix van genres. Vier van de geselecteerde slates combineren zelfs alle drie genres: documentaire, fictie en animatie. 

Gendergelijkheid
Per project moesten de aanvragers het profiel van de belangrijkste leden van het creatieve team aangeven, op basis van deze informatie kon het evaluatiecomité de genderbalans tussen de ingediende projecten bestuderen.

Van de 2.157 creatieve teamleden die worden genoemd in de ontvangen aanvragen (zowel afgewezen als voorgesteld voor selectie) is 43% vrouw, wat een aanzienlijke stijging is ten opzichte van 2019, waar het aandeel slechts 38% was. De twee belangrijkste rollen (regisseur/projectleider en auteur/scenarioschrijver/maker) worden toegewezen aan vrouwen in respectievelijk 36% en 39% van de ingediende projecten, wat ook een stijging betekent in vergelijking met 2019 (33% en 35% van de ingediende projecten).

Korte films
Het is het vierde jaar dat de Slate Funding-regeling mogelijkheden biedt voor aanstormend talent die worden ondersteund door ervaren productiebedrijven. Producenten kunnen een ​​korte film aan hun slate toevoegen waarvan 33% van de aanvragers gebruik maakte. Van de geselecteerde slates bevatten 27 (38%) een korte film.

Klik hier voor het totaaloverzicht.

Bron: Creative Europe Desk NL | Dutch Culture