Update NPO fonds: toekenningen meerkosten & stand van zaken talentontwikkeling

Toekenningen meerkosten COVID-19

NPO Fonds controller Katie Smit over de aanvragen voor meerkosten COVID-19

Hoe staat het er op dit moment voor met de toekenningen voor meerkosten?
‘We hebben tot nu toe alle aanvragen, dat zijn 11 producties voor in totaal 6 ton, bijdragen uit het lopende budget van het NPO-fonds kunnen honoreren.
De toekenningen gebeuren in goed overleg met het Filmfonds en NPO, met beide kunnen we gelukkig snel schakelen. We checken natuurlijk of de extra kosten echt specifiek door de huidige situatie zijn ontstaan, maar tot nu toe krijgen we gedegen aanvragen binnen. Ook wanneer er andere cultuurfondsen bij een project betrokken zijn, die zelf geen extra budget voor meerkosten hebben, hebben het fonds en NPO die kosten op kunnen vangen.’

In welke fase klopten deze projecten bij jou aan?
‘Allen zaten in de pre-productie, stonden op het punt om te gaan draaien, of moesten hun gehele productie weer opstarten na te zijn stilgelegd. Het gaat vooral om dramaprojecten, zowel voor tv als web, en een enkele docuserie.
Over all gaan de kosten vooral in extra uren en voorzorgsmaatregelen zitten, vertragingen zijn nu bijna onvermijdelijk en we zien natuurlijk ook graag dat iedereen de extra maatregelen volgt en werkt volgens het COVID-19 protocol voor de AV-sector.’

En hoe zie je het de komende maanden voor je?
‘Nu voelen deze toekenningen van meerkosten als iets positiefs, dat we in deze tijden makers en projecten verder kunnen helpen, we werken toch allemaal voor hetzelfde doel!
Maar vanaf nu verwachten we dat producties op moment van indiening al een planning en begroting op basis van de huidige situatie hebben opgesteld.’

Stand van zaken verkenning talentontwikkeling

In de verkenning van het NPO-fonds naar talentontwikkeling heeft het fonds de afgelopen periode gesproken met ruim tachtig vertegenwoordigers uit de sector, variërend van jonge en mid career makers tot ervaren coaches, producenten, eindredacteuren en omroepdramaturgen, vertegenwoordigers van de NPO tot opleiders en andere betrokkenen bij talentontwikkeling.

Een kleine impressie van de belangrijkste uitkomsten: inzet op scenario/storytelling heeft prioriteit, er is behoefte aan feedback en evaluatie, aan aandacht voor seriematig werken, samenwerken en meer onderling sparren tussen makers, aan meer flexibiliteit en minder regels, aan een betere toegankelijkheid, ook voor talenten zonder afgeronde av-opleiding, men zou graag afscheid nemen van afvalraces, vergeet de mid career makers niet, er is behoefte aan een helder overkoepelend talentontwikkelingsbeleid bij de publieke omroep, en aan een andere samenwerking tussen de fondsen en omroepen ten behoeve van meer helderheid en minder bemoeienis, talentontwikkeling zou eerder proces- dan projectgericht moeten zijn, er is een wens voor kortlopende trajecten met kleine budgetten, en de mogelijkheid om zelf begeleiders/coaches te kunnen kiezen.

Lees er meer over op onze website.

Meester-Gezel wordt Team Up!

In juni besteedden we samen met Scriptbank extra aandacht aan onze meester-gezel regeling.
Een regeling waar we vaak enthousiaste geluiden over horen; het geeft scenariotalenten de kans om mee te schrijven aan een grote dramaserie. Toch stromen de aanvragen niet binnen, waar ligt dat aan?

Stap 1: Via online interviews sprak Gwyneth Sleutel (zowel verbonden aan Scriptbank als het NPO-fonds) makers die aan de regeling deelnamen. Marnie Blok en Saar Ponsioen, en duo Tijs van Marle en Reinier Noordzij vertelden eerlijk over hun samenwerking en deelden de do’s en dont’s van de regeling.

Stap 2: Leden van het Netwerk Scenarioschrijvers kregen via een prijsvraag de kans om een betere titel aan te dragen voor de regeling. Het ‘meester’ en ‘gezel’ leverde – zo bleek ook uit de interviews – een te hiërarchisch beeld op, terwijl het juist zo sterk om samenwerken en uitwisseling gaat.

Uit alle inzendingen is Team Up-scenario regeling als winnaar uit de bus gekomen, en daarmee hebben we twee prijswinnaars; Bastiaan Kroeger en Idse Grotenhuis gefeliciteerd! We nemen snel contact met jullie op over de gewonnen coaching/ inspiratiesessie. En we passen de titel per september officieel aan.

Bron: NPO Fonds
Het bureau NPO-fonds is gesloten van 27 juli t/m 14 augustus