Oproep nieuwe singleplays bij de NPO Editie 2020: Spannende kinderfilms

CoBO voert een nieuwe ronde van het Telefilmproject uit. In dit project werken publieke omroepen samen met Nederlandse onafhankelijke producenten.

Met singleplay wordt een Nederlandstalige televisiefilm van minimaal 70 en maximaal 90 minuten bedoeld, primair gemaakt voor televisievertoning. Deuiteindelijk geproduceerde singleplays worden in 2022 uitgezonden op NPO 3.

Er kunnen maximaal 12 bijdragen verstrekt worden, voor het uitwerken van een synopsis tot een scenario. De selectie geschiedt door de publieke omroepen. Uiteindelijk worden er in coproductie tussen omroep en producent maximaal 6 producties gerealiseerd, bij voorkeur niet gebaseerd op een tv-serie of boek.

Het gaat om spannende kinderfilms voor de doelgroep 6-12 jaar, waarbij het voor een ouder publiek leuk is om mee te kijken. De verhalen zijn eigentijds, prikkelend, verrassend en vooral erg spannend. Te denken valt bijvoorbeeld aan whodunnit/thriller/mysterie. De verhalen kennen uitgewerkte en aansprekende karakters in een sterk verteld verhaal, zich afspelend in het nu. Inclusiviteit is hierbij een gegeven.

Belangrijke voorwaarde is dat het plan gerealiseerd wordt binnen het beschikbare budget van maximaal € 830.000 per productie. Voor de 1e fase én de 2e fase ontwikkeling is voor beide fases € 22.500 beschikbaar.

Voorwaarden indiening:

 • het indienen van synopsissen is alléén mogelijk voor ervaren film-/tv-producenten
 • de synopsis telt maximaal 4 pagina’s A4 (staand, géén voorblad of foto’s, alléén platte tekst)
 • de synopsis is op alle bladen voorzien van een (werk)titel, naam auteur(s), datum en paginanummering
 • bijgevoegd moet worden: een duidelijke cv van zowel de schrijver als van de producent, (en indien bekend de regisseur) met telefoonnummer en e-mailadres van de producent
 • het geheel (de synopsis én cv’s) beslaat niet meer dan 6 pagina´s A4 (PDF-bestand, staand)
 • de synopsis en cv’s kunnen alléén per e-mail worden ingediend als één PDF-bestand.
  Géén hard copies per post of koerier insturen of in delen indienen.
 • schrijver & producent alsook regisseur & producent mogen niet een en dezelfde persoon zijn
 • regisseur én schrijver hebben aantoonbare relevante werkervaring
 • eerder afgewezen synopsissen kunnen alleen met steun van een landelijke publieke omroep opnieuw worden ingediend
 • indienen kan alléén per e-mail, gebeuren via: cobo@cobofonds.nl o.v.v.Telefilm 2020 +titel

Indiening geschiedt uiterlijk 2 november 2020 om 17.00 uur* bij CoBO.

* Let op! De tijd van binnenkomst is bepalend en niet de tijd van verzending.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CoBO, telefoon 035 – 677 53 48