Klankbordgroep vraagt zzp’ers en ondernemers wat ze nodig hebben na stoppen coronasteun

Een klankbordgroep van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil van zzp’ers en ondernemers horen wat zij nodig hebben om het hoofd boven water te houden, nu tijdelijke regelingen voor financiële steun tijdens de coronacrisis binnenkort afgelopen. Ze vragen zzp’ers en ondernemers bij te dragen aan een onderzoek.

Begin oktober loopt de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) af. Via die regeling konden ondernemers (waaronder zzp’ers) een aanvullende uitkering aanvragen wanneer hun inkomen vanwege de coronacrisis tot onder het bestaansminimum daalde.

“De kans is reëel dat ook na Tozo niet alle ondernemers in staat zijn om hun bedrijf (volledig) uit te oefenen”, schrijft de klankbordgroep, bestaande uit FNV Zelfstandigen, PZO, ONL, ZZP Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland. “De vraag is hoe ondernemers verder moeten nu de coronamaatregelen afnemen, maar niet geheel verdwijnen.”

Nieuwe kansen voor ondernemers

Steeds meer ondernemers zijn weer aan de slag. Maar de kans is reëel dat je als zzp’er ook na Tozo 2 je bedrijf niet (volledig) kunt draaien. In bepaalde beroepen is blijvende aanpassing nodig, met soms een ander verdienmodel. Anderen kunnen meer coaching gebruiken en voor weer anderen kan omscholing een kans zijn. De NVJ en FNV Zelfstandigen willen nu, samen met het ministerie van SZW de mogelijkheden inventariseren, die het project ‘Nederland leert door’ voor zelfstandigen kan bieden.

Vragenlijst: wat is nodig

Hoe is het jou vergaan de afgelopen maanden? Hoe gaat het nu? En wat zijn je verwachtingen voor de toekomst? Wat zou jou helpen om (weer) in je eigen inkomen te kunnen voorzien? Jouw antwoorden zijn belangrijk om te bepalen wat er na 1 oktober, als Tozo 2 stopt, nodig is.

Onze vragenlijst is natuurlijk anoniem en invullen kost je nog geen 5 minuten. Meer informatie en de vragenlijst vind je hier: https://perspectiefna1oktober.nl/.

Bron: NVJ