Brexit: Overzicht belangrijkste veranderingen na einde van overgangsperiode

De Europese Commissie heeft op 9 juli een mededeling aangenomen die de nationale autoriteiten, het bedrijfsleven en de burgers moet helpen bij het treffen van voorbereidingen voor de onvermijdelijke veranderingen na het einde van de overgangsperiode. Het grensoverschrijdende verkeer tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zal vanaf 1 januari 2021 veranderen, ongeacht of tegen die tijd een akkoord over een toekomstig partnerschap is gesloten of niet.

In de mededeling “Gereedmaken voor veranderingen” wordt per sector een overzicht gegeven van waar de belangrijkste veranderingen zullen optreden, ongeacht de uitkomst van de lopende onderhandelingen tussen de EU en het VK. Ook wordt aangegeven welke maatregelen de nationale autoriteiten, het bedrijfsleven en de burgers dienen te treffen om gereed te zijn voor die veranderingen. Er wordt geenszins mee vooruitgelopen op de uitkomst van de onderhandelingen. Er wordt dus niet onderzocht wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer geen akkoord kan worden bereikt, noch of er behoefte is aan noodmaatregelen.

De bedoeling is dat alle overheidsdiensten en belanghebbenden gereed en goed voorbereid zijn voor de verstoringen die onvermijdelijk zullen optreden als gevolg van het besluit van het VK om de EU te verlaten en de overgangsperiode dit jaar te beëindigen. De maatregelen vullen op nationaal niveau ondernomen actie aan.

Daarnaast herbekijkt de Europese Commissie alle 102 kennisgevingen aan belanghebbenden die ten tijde van de onderhandelingen over de terugtrekking zijn gepubliceerd en werkt zij deze waar nodig bij. Vele daarvan behouden hun relevantie voor het einde van de overgangsperiode. De lijst van ruim 50 bijgewerkte kennisgevingen is als bijlage bij de mededeling gevoegd en kan worden geraadpleegd op de specifieke webpagina van de Commissie.

Voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen: “De Britse bevolking heeft op democratische wijze ervoor gekozen de Europese Unie te verlaten en afstand te doen van de voordelen van het lidmaatschap. Hierdoor zal onze relatie, hoe hard we ons thans ook inzetten voor een hechte partnerschapsovereenkomst, onvermijdelijk veranderen. Mijn topprioriteit is ervoor te zorgen dat EU-burgers en -bedrijven zo goed mogelijk voorbereid zijn voor 1 januari 2021.”

Hoofdonderhandelaar van de Europese Commissie, Michel Barnier“Overheidsdiensten, ondernemingen, burgers en belanghebbenden zullen de gevolgen ondervinden van het besluit van het VK om de EU te verlaten. Na het besluit van de Britse regering om de overgangsperiode niet te verlengen, staat het nu vast dat deze veranderingen zullen plaatsvinden op 1 januari 2021, met of zonder akkoord. Wij helpen hen zich optimaal voor te bereiden.”

Tekst met dank aan de Europese Commissie.
Bron: Creatieve Europe Desk NL | Dutch Culture