Europese Commissie neemt stappen om Europese audiovisuele werken te promoten en kijkers te beschermen

De Europese Commissie heeft richtlijnen ingevoerd om lidstaten te helpen bij de implementatie van de herziene Audiovisual Media Services Directive

De richtlijnen bieden een praktisch instrument om de promotie van Europese audiovisuele werken te bevorderen en zo de culturele diversiteit en een grotere keuze voor de Europese consument te ondersteunen. Zij dragen ook bij tot een betere bescherming van de gebruikers van video-on-demand en video-sharingplatforms, met name minderjarigen, tegen haatdragende taal en schadelijke inhoud.

De Commissie heeft twee reeksen richtlijnen goedgekeurd:  

Richtlijn voor Europese werken
De richtlijn Audiovisuele mediadiensten heeft de verplichtingen versterkt om Europese films en tv-programma’s in on-demand diensten te promoten, die ervoor moeten zorgen dat ten minste 30% van de Europese inhoud in hun catalogi wordt opgenomen en dat deze inhoud een prominente plaats krijgt. De richtlijn biedt de lidstaten ook de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden van aanbieders van mediadiensten die in een andere lidstaat zijn gevestigd, maar zich richten op een publiek op hun grondgebied, te eisen dat zij financieel bijdragen aan de productie van Europese werken.

De maatregelen bevatten ook een aanbevolen methode voor de berekening van het aandeel van 30% Europese inhoud in elke nationale catalogus, op basis van de titels van films en de seizoenen van televisieseries. Zij verduidelijken ook de definitie van “low audience” en “low turnover”, teneinde kleinere aanbieders vrij te stellen van de verplichtingen inzake de promotie van Europese producties en aldus de ontwikkeling van de markt niet te ondermijnen of de toetreding van nieuwe marktspelers niet te belemmeren.
 

Richtlijn voor video-sharingplatforms
De herziene richtlijn Audiovisuele mediadiensten breidt de EU-normen inzake illegale en schadelijke inhoud uit tot platforms voor het delen van video’s, met inbegrip van diensten zoals sociale media, waar het aanbieden van audiovisuele inhoud niet het hoofddoel van de dienst is, maar nog steeds een essentiële functionaliteit ervan vormt. Onlineplatforms moeten dan ook, net als traditionele mediaspelers, ervoor zorgen dat gebruikers worden beschermd tegen haatzaaiende taal en dat minderjarigen worden beschermd tegen schadelijke inhoud.

In dit verband bieden de richtlijnen een toolkit voor de lidstaten om hen te helpen beoordelen welke onlinediensten onder het toepassingsgebied van het Europese mediakader moeten vallen. Zij bevatten ook een lijst van relevante indicatoren die de lidstaten kunnen gebruiken om te beoordelen of audiovisuele inhoud een essentieel, en niet alleen een minder belangrijk of aanvullend, onderdeel van het onlineplatform is. Bovendien houden zij rekening met het dynamische karakter van de omgeving van het onlineplatform en beogen zij derhalve flexibiliteit op dit gebied te waarborgen.

Lees op de website van Europese Commissie meer over deze maatregelen.

Bron: Creative Europe Desk NL | Dutch Culture