Temperaturen op de filmset, wat mag wel en wat mag niet?

Remco Klöters, NBF-bestuurslid en partner bij Van Kaam IP, Media & Privacy reageert op de vele vragen die er zijn over temperaturen op de filmset. Wat mag wel en wat mag niet?


Inleiding
Langzaam maar zeker gaan de deuren van het slot en komt de wereld uit de lockdown. Na een tijdlang stil te hebben gelegen begint ook de film- entertainment branche weer op gang te komen. Zo gaat de productie van verschillende films – zoals The Batman  en Avatar 2 – weer van start. Natuurlijk wel met de nodige gezondheidsmaatregelen, want een grote set waar veel mensen naast elkaar werken is natuurlijk niet zonder risico. Universal schijnt zelfs 5 miljoen dollar uit te hebben gegeven aan haar veiligheidsplan, on-site artsen en handreinigings-stations. Het is dan ook goed te begrijpen dat studio’s en productiemaatschappijen graag de temperatuur van hun werknemers/opdrachtnemers zouden willen meten alvorens ze tot de filmset toe te laten. 

De vraag is echter: mag dat?

Meten mag, registreren niet
In het kort is het antwoord simpel: meten mag, registreren niet. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) – die toeziet op de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – is hier vrij duidelijk in. De lichaamstemperatuur vormt een bijzonder (medisch) persoonsgegeven in de zin van de AVG. Wanneer de temperatuur wordt gemeten en afgelezen, maar niet wordt geregistreerd, is er geen sprake van verwerking en is de AVG niet van toepassing. Dat betekent dat de AP hier ook niet tegen op zal treden. 

Belangrijk is op te merken dat het bij registreren niet slechts gaat om de gevallen waarin een medewerker de lichaamstemperatuur op een kladblok noteert. Ook geautomatiseerde verwerkingen tellen. Zo valt te denken aan systemen met poortjes die opengaan dan wel dicht blijven, afhankelijk van de gemeten temperatuur. Ook dat geldt als registreren, waarop de AVG van toepassing is.

Wel registreren met toestemming?
Wat nu als de temperatuur wel wordt geregistreerd? Zolang iemand toestemming geeft is het toch ok? Nee. Het is inderdaad zo dat volgens de AVG bijzondere persoonsgegevens (zoals medische gegevens) wel verwerkt mogen worden als hier uitdrukkelijk en vrijelijk toestemming voor is verleend. Het probleem is echter dat dit vrijwel nooit het geval is wanneer je te maken hebt met een duidelijke wanverhouding – zoals die bestaat tussen een baas en een werknemer. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt op grond van de toestemming van een werknemer, waarbij er bovendien bij weigering geen enkele negatieve consequentie voor de werknemer mag zijn. Er valt wat te zeggen voor het argument dat er met het coronavirus sprake is van zo’n uitzonderlijke situatie, maar de AP lijkt onverbiddelijk: ook mét toestemming van een werknemer mag een werkgever zijn temperatuur niet meten en registreren.

Vergeet de privacy niet!
Los van de regels van de AVG blijft blijven de algemene regels op het gebied van privacy en de persoonlijke levenssfeer onverkort van toepassing. Dit kan relevant zijn bij de wijze waarop een temperatuurmeting op de set wordt ingericht. Wanneer iemand na een meting wordt weggestuurd en een rij wachtenden hier getuige van is, kan er sprake zijn van inbreuk op de privacy (beschermd in art. 8 EVRM). Dit aangezien er dan conclusies getrokken kunnen worden over de gezondheid. Tegelijkertijd zou dit impact kunnen hebben op iemands persoonlijke waardigheid, hetgeen ook beschermd wordt door artikel 8 EVRM. Minder voor de hand liggend maar wel mogelijk is dat de meting op zichzelf invloed heeft op de lichamelijk integriteit, wederom afhankelijk van hoe deze is ingericht.

Al met al is het dus wél toegestaan om de lichaamstemperatuur van werknemers te meten. Het is echter belangrijk dat deze metingen zo worden ingericht dat zij geen inbreuk maken op de privacy en/of waardigheid van de werknemers, en dat de temperaturen dus niet worden geregistreerd. 

Remco Klöters