Akkoord meerjarenbegroting 2021-2027 en Herstelfonds, NextGenerationEU

Dinsdag 21 juli is de Europese Raad tot een akkoord gekomen over de meerjarenbegroting 2021-2027 en het coronaherstelfondsNextGenerationEU. Het Herstelfonds heeft een omvang van 750 miljard euro, waarvan 390 miljard subsidies zullen zijn voor lidstaten, en 360 miljard leningen. De onderhandelingen over het Herstelfonds waren gekoppeld aan de onderhandelingen over de nieuwe meerjarenbegroting (MFK) voor 2021-2027. 

Voorzitter Von der Leyen benadrukte na afloop van de top dat met het pakket een historische stap is genomen om uit de crisis te komen die is ontstaan door de uitbraak van het coronavirus. (zie hier de videobeelden) In twee maanden heeft de EU NextGenerationEU ontwikkeld om gezamenlijk, solidair en verantwoordelijk de crisis aan te pakken. De Commissie is vastbesloten om zo snel mogelijk aan het herstel te gaan werken om Europa sterker uit te crisis te doen komen. Met het pakket kan het Europees herstel worden gericht op de Green Deal en de digitalisering van de economie. Met NextGenerationEU neemt de EU een grote verantwoordelijkheid.

De Raad is tot overeenstemming gekomen over de hoogte van het EU-budget voor de komende programmaperiode. In totaal is 1.850 miljard euro (achttienhonderdvijftigmiljard euro) beschikbaar. Dit is verdeeld over het reguliere MFK, dat neerkomt op 1.074 miljard euro plus het coronaherstelfonds, NextGenerationEU, van 750 miljard euro. In het huidige voorstel is er een bedrag van 1,642 miljard euro voor Creative Europe gereserveerd voor een periode van 7 jaar. Voor het eerste jaar onder het nieuwe MFK heeft de Commissie voor 2021 een EU-begroting van 166,7 miljard euro voorgesteld, aangevuld met 211 miljard euro aan subsidies en ongeveer 133 miljard euro aan leningen in het kader van NextGenerationEU. Hiervan is 306 miljoen gereserveerd voor de culturele en creatieve sector via Creative Europe.

De Raad zal nu de laatste hand leggen aan het mandaat om onderhandelingen met het Europees Parlement te starten. Het EP heeft het laatste woord over de inwerkingtreding van de begroting voor 2021-2027. Tijdens een buitengewone plenaire zitting heeft het EP het akkoord over het Europees herstelfonds NextGenerationEU verwelkomt maar directe zorgen geuit over de grote bezuinigingen op de meerjarenbegroting. De korting op toekomstgerichte EU-programma’s, zoals Horizon, InvestEU en Erasmus+ is volgens het EP dan ook onacceptabel. Het Parlement zal de onderhandelingen met het Duitse voorzitterschap van de Europese Raad zo snel mogelijk starten. 

Voorstel budget MFK 2021-2027

OnderdelenBudget 2021-2027  (in miljoenen euro’s)
1.    Single market, innovation and digital, waaronder:132.781               
Horizon Europe75.900
InvestEU2.800
Connecting Europe Facility28.396
Digital Europe6.761
2.    Cohesion, resilience and values, waaronder:377.768              
European territorial cooperation (Interreg)7.950
Erasmus+21.208
RescEU1.106
Health programme1.670
Creative Europe1.642
Justice, Rights and Values programme841
3.    Natural resources and environment, waaronder:356.374 
Just Transition Fund7.500
4.    Migration and border management22.671 
5.    Security and defence13.185 
6.    Neighbourhood and the world98.419 
7.    European Public Administration73.102 
Total1.074.300 

Sommige EU fondsen krijgen een aanvullend budget uit het Next Generation EU coronaherstelfonds waardoor hun totale budget voor de periode 2021-2027 hoger uitvalt.

Bron: Creative Europe Desk NL | Dutch Culture