Update corona en het Filmfonds

Dankzij het COVID-19 steunpakket dat het ministerie van OCW beschikbaar stelt voor cultuur, kan het Filmfonds de middellange termijn effecten voor de filmsector deels ondervangen met nieuwe steunmaatregelen, in eerste instantie gericht op de herstart van producties en meer ruimte voor filmmakers: 

(Her)start Filmproductie
In het verlengde van het Steunfonds filmproducties & high end series gericht op de vele getroffen producties en de daarbij betrokken filmprofessionals is het moment nu aangebroken om de producties weer op te starten. Met aanvullende subsidies aan filmproducties en high end-series ter dekking van de meerkosten wordt de (her)start binnen de kaders van het COVID-19 Protocol AV Sector weer mogelijk. Lees meer

Garantieregeling pandemie
In afwachting van een landelijke aanpak van het pandemierisico wordt met een garantie van het Fonds en een bijdrage vanuit de sector financiële zekerheid geboden voor de dekking van kosten vanuit eventuele pandemieschade tijdens de productie. Lees meer

Film Fast Forward voor scenaristen, regisseurs en Heads of Department
Deze regeling biedt extra ruimte aan individuele scenaristen, regisseurs en Heads of Department. De bijdrage is bedoeld voor de research en eerste ontwikkelingsfase van een nieuw en oorspronkelijk filmidee voor een filmproductie of high end-serie. De deadline voor deze regeling is vrijdag 26 juni om 17.00 uur. Lees meer.

Lockdown Cinema
Deze eenmalige regeling richt zich op projecten die de coronacrisis – en alle beperkingen daarbinnen – omzetten naar filmische kracht. De deadline voor deze regeling is vrijdag 26 juni om 17.00 uur. Lees meer

De eerste projecten binnen COVID-19 Steunfonds toegekend

De eerste toekenningen binnen het COVID-19 Steunfonds zijn:

 • BO (Joost van Ginkel, PRPL)
 • De Wraak van Knor (Mascha Halberstad, Viking Film)
 • To Unveil a Star (Juul Hondius, Dutch Mountain Film)
 • Do Not Hesitate (Shariff Korver, Lemming Film)
 • Cannabis: Opkomst en Ondergang van een Cannabis Koning (Robert Oey, Arjan Sinninghe Damsté, Topkapi Nonfiction)
 • Sleep. (Jan-Willem van Ewijk, The FilmKitchen)
 • Vliegende Hollanders (Joram Lürsen, Topkapi TV)
 • Mijn Beste Vriendin Anne Frank (Ben Sombogaart, Fatt Productions)
 • Engel (Dennis Bots, Incredible Film)
 • IRA: The Spectacular (Willem Bosch, Pieter Kuijpers, Pupkin Film)
 • Zwaar Verliefd! 2 (Marc Willard, Tom de Mol Productions)
 • Ibinu (Dwight Fagbamila, Ven Film, Studio Ruba)
 • De Stamhouder (Diederik van Rooijen, Column Projects)
 • Coach Cartier (Sven Prince, Dutch Mountain Film)
 • Benelux (Christian Tafdrup, OAK Motion pictures)
 • Foster (Jordi Wijnalda, Dutch Mountain Film)
 • Snorrie (Victoria Warmerdam, OAK Motion pictures)
 • Saturn Return (Daphne Lucker, Keplerfilm)

Meer informatie vind je op de pagina Toegewezen bijdragen