Advies Raad voor Cultuur over verdeling BIS-gelden film & festivals

Vanmiddag om 14:00 uur is het advies van de Raad voor Cultuur vrijgegeven. Hierin wordt voorgesorteerd op de bijna €200 miljoen die er gedurende vier jaar te verdelen zijn in de culturele basisinfrastructuur (BIS). In het hoofdstuk over film waren er lovende woorden voor IFFR, IDFA en NFF, maar minder bijval voor Eye en Cinekid.

De BIS voorziet in vier filmfestivals: een voor Nederlandse film, een internationaal festival voor arthousefilms, een documentairefestival en een festival voor jeugdfilms. In de vorige BIS-periode werden die posities ingenomen door het Nederlands Film Festival, het International Film Festival Rotterdam, het International Documentary Festival Amsterdam en Cinekid. Ook nu weer waren dit de aanvragers. Er is dit keer een gezamenlijk budget beschikbaar van €4.657.000 en dat is €1.177.000 hoger dan de vorige keer.

Over NFF, IDFA en IFFR oordeelt de raad positief. Maar Cinekid krijgt een ‘nee, tenzij’-advies. “De raad heeft zorgen over de toekomstbestendigheid van Cinekid”, is te lezen in het advies met de titel Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur. “De bezoekersaantallen van het festival in Amsterdam lopen terug, het landelijk bereik kan beter en de financiële gezondheid is matig.” Het festival krijgt een herkansing en komt toch in de BIS als het een uitgebreide toelichting kan geven op de financiën, een activiteitenplan uiteenzet en beter laat zien hoe het meer publiek denkt te gaan trekken.

Over Eye is de raad “gematigd positief” en dat betekent dat er nog huiswerk te doen is. De museale activiteiten van Eye vallen vanaf volgend jaar onder de Erfgoedwet, net zoals de Rijksmusea. Uit de BIS-gelden krijgt het instituut nog €2.081.000, mits het een apart activiteitenplan opstelt en transparanter is in de rapportage over geldstromen.

Over de Nederlandse filmsector als geheel is de raad ook niet zo heel positief. Hij vindt dat er meer onderlinge samenwerking moet zijn, vooral op het gebied van educatie en (inter)nationale promotie van de Nederlandse film.

Bron: De Filmkrant

Reactie van Cinekid op het advies van de Raad voor Cultuur

Vandaag heeft Cinekid het advies van de Raad voor Cultuur ontvangen voor de komende BIS-periode 2021-2024. “Dit advies zien we als een aanmoediging en we kijken er naar uit om de plannen verder uit te werken”, vertelt directeur Heleen Rouw.

Als kersverse directeur heb ik inmiddels na het schrijven van het meerjarenplan in mijn eerste weken veel gesprekken gevoerd in de sector en veel kennis opgedaan. Dat heeft mij alleen nog maar meer gesterkt in het besef dat Cinekid van groot belang is. Een festival dat al meer dan 30 jaar veel expertise heeft ontwikkeld op het gebied van jeugdfilm. En dat nog meer betekenis kan geven en meer kinderen kan bereiken door met filmtheaters, distributeurs, makers, filmfestivals en andere bestaande en nieuwe partners samen te werken. Ik kijk er naar uit om met het team en onze stakeholders de plannen verder uit te werken en Cinekid de positie te geven die het verdient in het culturele veld. De ontmoetingsplek waar kinderfilm en het ontdekken van nieuwe vormen van storytelling samenkomen.

Heleen Rouw
Directeur Cinekid
Bron: Cinekid.nl